Jejím hlavním cílem je vyplnění volného času klientů domova pro seniory, a zároveň zamezení jejich sociální izolovanosti.

Vše ovšem probíhá na bázi dobrovolnosti, jak potvrdila ředitelka Jaroslava Vítová. „Nikoho rozhodně nenutíme, aby dělal to či ono. Pokud někdo nechce, zapojovat se nemusí. Nemáme to nastavené tak, že bychom v pondělí měli všichni dílny, v úterý cvičení a ve středu třeba aromaterapii. Vždycky má každý na výběr," připomíná.

Jednou z nejčastějších, a mezi klienty také nejoblíbenějších činností, kterou v rámci aktivizační péče v Domě Kněžny Emmy dělají, je pracovní terapie v dílnách ručních prací.

Tu má pod patronátem především Marie Cúthová, jedna z nejzkušenějších pracovnic domova. „Maruška je hrozně šikovná a  má spoustu skvělých nápadů," chválí Jaroslava Vítová svou zaměstnankyni, která hledá nápady na nové výrobky, kde to jenom jde. Třeba zvířátka ušitá z ponožek se naučila od dětí.

V dílnách však senioři nepracují pouze s látkami, ale také s proutím, pedigem, vlnou, květinami, skořápkami od ořechů nebo od vajíček, s keramikou… „Část materiálu dostáváme darem," říká ředitelka Domu Kněžny Emmy, „něco si ale musíme koupit."

Peníze, které jsou na nákup potřeba, si v domově alespoň zčásti vydělají. Výrobky, které senioři v dílnách vytvoří, totiž několikrát do roka vystavují a následně prodávají zájemcům z řad veřejnosti. Největší nápor přitom na jarmarcích bývá hned na jejich začátku, kdy je největší výběr.

Výrobky neratovických seniorů se navíc každý rok objevují také na výstavě Šikovné ruce našich seniorů, která je součástí akce Senior – Handicap: aktivní život. Ta se pravidelně koná na výstavišti v Lysé nad Labem, letos v období od 12. do 15. června.

„Naše věci tam mívají velký úspěch, ostatně stejně jako všude, kde se s nimi objevíme," těší ředitelku domova.