Dluhová amnestie, vyhlášená na jaře mělnickou radnicí, je nadějí pro dlužníky, kteří už po léta neplatí nájemné. A jejich dluhy spolu s ostrým penále dosáhly částek, které už nedokážou zaplatit.

Patří mezi ně i nájemnice, která městu dluží milion osm set tisíc korun. Nájemné za asi patnáct let je sice tři sta padesát tisíc korun, penále je ale pětkrát vyšší.

Teď mohou lidé, kteří dluží městu za nájemné, své závazky zaplatit. Dluhová amnestie jim nabízí uhrazení nájemného, služeb a soudních nebo exekučních nákladů s tím, že penále jim pak město odpustí. Na posledním zasedání to schválili mělničtí zastupitelé.

Prostřednictvím správce bytového fondu, jímž je společnost Koncept fast, nájemníci zjistí, jaká je přesná výše jejich pohledávek. Do posledního červnového dne pak zaplatí celé dlužné nájemné i částku za služby. Následně soud nebo exekutor stanoví náklady za řízení a nájemník je do třiceti dnů zaplatí. Do konce roku pak požádá město o prominutí penále. To je scénář, který je pro neplatící nájemníky šancí vymanit se z dluhové pasti.

Společnost Koncept fast, kde zjistí vše o svém nezaplaceném nájemném, sídlí v Rohelově ulici 2596, volat lze na čísla 315 627 761 a 315 627 762. Žádosti o prominutí penále řeší oddělení správy majetku a služeb, které se nachází v prostorách radnice, volat lze na číslo 315 635 187.

Podle mělnického starosty Ctirada Mikeše je dluhová amnestie pro město cestou, jak pomoci nájemníkům. „A pro nájemníky je šancí splatit své závazky, většina z nich už má kvůli dluhům vydané exekuce," poznamenal s tím, že pokud dlužníci nabídku nevyužijí, bude město dále vymáhat dlužné částky v plné výši.