Už týden v Byšicích vrčí bagry a nákladní automobily, které pracují na obnově koryta náhonu bývalého mlýnského potoka.

Dlouhodobý problém s dešťovou kanalizací, prosakující do sklepení a obvodového zdiva barokního zámku, tím zřejmě bude trvale vyřešen. Vedení obce i majitel zámku Jaroslav Kostka si tak uleví od problému, který je léta tížil. „Jsem rád, že se po tak dlouhé době věc konečně rozběhla a obec začala situaci řešit,“ prohlásil Kostka.

Obnovení původního koryta těžkou technikou přijde Byšice podle starosty Juraje Brnuly na více než sto tisíc korun. „Příkop před zámkem jsme čistili od náletů křovin a odpadu už letos v dubnu,“ uvedl starosta obce s tím, že koryto, které bylo před staletími vybudované na stahovaní vody do mlýnského potoka, bylo zavežené různým odpadem –odbot až popoužité autodíly.

Vyčištěné koryto, do kterého bude stažena dešťová voda, chce vedení obce ještě v letošním roce napojit na stávající dešťovou kanalizaci v Nádražní ulici.

Za splaškové vody, které ještě nedávno tekly spolu s dešťovkou, dostala obec před nedávnem padesátitisícovou pokutu od mělnického vodoprávního úřadu. Obyvatelé několika byšických ulic měli totiž přepady ze žump a jímek napojeny na dešťovou kanalizaci, která tekla přes soukromý pozemek, což se nelíbilo majiteli ani odboru životního prostředí mělnické radnice.

Několik domácností bylo napojeno dokonce napřímo bez jakýchkoli záchytných jímek.

Vedení obce proto podniklo kroky k nápravě a vyzvalo majitele nemovitostí k okamžitému zaslepení černých přípojek. „Z dvaceti nemovistí v Nové ulici na výzvu reagovalo pouze pět majitelů, jeden z nich už výpustě kompletně přerušil,“ uvedl Brnula. Obci nezbude nic jiného, než s majiteli, kteří nereagují, zahájit správní řízení.

Lidé se podle starosty Byšic chodí informovat, jak mají situaci řešit, zda si mají pořídit čističku odpadních vod nebo jímku. „Je to složité, nutíme občany k tomu, aby si vybudovali nákladná zařízení v době, kdy čekáme, zda získáme dotaci na vybudování kanalizačního řadu,“ doplnil Brnula. Náklady na zbudování kanalizace jsou zhruba sto třicet milionů korun.