Vodní elektrárna bude stát na úrovni Elektrárny Mělník, která leží mezi Křivenicemi a Horními Počaply. „Stát bude na pozemku uhelné elektrárny vedle výtokového objektu chladicí vody,“ řekl Josef Sedlák, generální ředitel společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje. Společnost zvažovala i variantu s potrubním přivaděčem na břehu Labe, konečné řešení se však ukázalo jako ekonomicky výhodnější.

Elektrárna bude mít instalovaný výkon kolem 500 kilowatt a vyrobí ročně okolo 3,5 milionu kilowatthodin. Celé dílo v současné době prochází stavebním a vodoprávním řízením, stavět se má začít na podzim. „Start provozu je plánován na konec roku 2009 či začátek roku 2010,“ uvedl mluvčí Měšťák.

Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje provozuje v současné době v České republice celkem dvacet malých vodních elektráren a jednu velkou. Cílem společnosti je toto portfolio rozšířit o nové. „Vloni jsme otevřeli elektrárnu Bukovec u Plzně a máme celou řadu dalších rozvojových plánů, vyhledáváme i možné akvizice,“ uvedl Sedlák.

O vybudování alternativního zdroje energie v podobě sluneční elektrárny se snažila i mělnická radnice. Takzvaný fotovoltaický systém měl být umístěn na střechu základní školy Jindřicha Matiegky. Podle předpokladů měla elektrárna vyprodukovat energii pro třicet domácností ročně. Projekt byl však z velké části závislý na dotaci z evropských fondů. Unie však záměr finančně nepodpořila. Podle propočtů radnice by přitom stačila i šedesátiprocentní dotace patnáctimilionového projektu a elektrárna by do čtyř let začala vydělávat 1,5 milionu korun ročně.

Špatné zkušenosti má radnice i se snahou umístit na volný plac ve Vehlovicích větrnou elektrárnu. Tehdy se proti projektu postavili tamní obyvatelé, kteří se báli především nadměrného hluku.