Ledčice získaly před jedenácti lety Bílou stuhu za činnosti mládeže a před devíti lety Zelenou stuhu za péči o životní prostředí. Dostaly rovněž několik diplomů, dva za dokonalé vedení místní knihovny a třetí za kroniku.

Ledčice i Cítov už navštívily komise, které přihlášené obce hodnotí. „Snažili jsme se jim ukázat všechno, co souvisí s rozvojem vesnice," uvedla ledčická starostka Jiřina Michovská.

Komise tak navštívila například školu a školku, kulturní centrum U Cinků nebo sedmihektarový les vysazený na někdejších polích před deseti lety. Prošla se i naučnou stezkou severozápadním směrem od vesnice, kde cestu mezi poli lemuje už šestý rok tři sta stromů, zejména lip, javorů nebo dubů.

V Cítově představili komisi soutěže především místní spolky, které sdružují 420 z 1160 obyvatel vesnice. Zatím poslední společnou akcí, na níž se všechny podílely, byl dětský den.

„Navštívili jsme s komisí například zázemí chovatelů, hasičů i sportovců nebo školu, školku, kulturní dům a koupaliště," připomněla cítovská starostka Marie Kulhánková Havelková.

Letošní soutěž Vesnice roku je už dvacátá. Její cíl zůstává po léta stejný, povzbudit obyvatele venkova, aby se podíleli na rozvoji svých domovů, místních tradic i společenského života, představit rozmanitost obnovy vesnic a připomenout význam venkova.

Hodnocení přihlášených vesnic zahrnuje několik oblastí, mezi nimiž jsou například společenský život, zeleň, inženýrské sítě a energetické úspory, podnikání nebo připravované záměry.