Na některých místech se však stávkovalo v plném rozsahu a třídy zůstaly prázdné. Jedním z nich byla například Základní škola Jaroslava Seiferta, kde vyučování neprobíhalo a pedagogický dohled byl zajištěn pouze pro nejnutnější případy od 8 do 11.40 hodin. Stávkující pedagogové zde čerpali neplacené volno a ve škole přítomni nebyli.

„Stávku podporuji, protože nejsou dodržovány sliby. Médii navíc probíhají mylné informace. V loňském roce se tvrdilo, že učitelé dostanou přidáno 15 procent, reálně to tak ale nebylo. Platy ve státní správě vzrostly za to sledované období o 27 procent a platy ve školství o 31 procent, takže reálný nárůst byl 4 procenta. Všechno je to velice tendenčně interpretováno,“ vysvětluje ředitelka školy Michaela Vacková.

Vyučování ve středu neprobíhalo ani na Gymnáziu Jana Palacha, kde se z celkového počtu 31 pedagogů do stávky zapojilo 26 nespokojených učitelů. Kromě otázky platů se zde argumentovalo také nesystematičností, neustálými změnami v koncepci maturitní zkoušky a také přebujelou byrokracií.

Stávkující rovněž tvrdí, že učitelské povolání přestává být atraktivní pro mladou generaci, z níž chce jen málo kvalitních absolventů do těchto podmínek nastoupit.