Ke vzpomínkám patřilo i odhalení pamětní desky se jmény zakládajících členů na hasičské zbrojnici, kde mají lhotečtí hasiči zázemí.

Starosta sboru dobrovolných hasičů David Srb tam rovněž předal pamětní medaile dvěma členům, svému předchůdci Jiřímu Fouknerovi, který je u sboru už šedesát let, a Ladislavu Brůžovi po padesáti letech u sboru.

Letní setkání na hřišti patřilo mezi dlouhou řadu akcí, na kterých se setkávají a baví místní lidé. Pořádají je pro ně většinou právě hasiči spolu s obcí. Podle lhoteckého starosty Petra Pánka následují v srpnu desátého Hleďsebské slavnosti, sedmnáctého country festival a čtyřiadvacátého volejbalový turnaj s promítáním pod širým nebem. „Počítáme i s loučením s létem pro děti, podzimním setkáním seniorů, obecními výlety a na sklonku roku nás čeká opět adventní zpívání," doplnil letošní pozvánky Petr Pánek.

Každý rok vydává obec kalendář plný snímků právě z místních akcí, který lidé ze Lhotky, Dolu a Hleďsebi dostávají bezplatně. A většinu domácích akcí už tam mají zanesených.

Ve Lhotce se dospělí i děti rádi společně baví. Nebo pracují. „Každé jaro máme dobrovolnou brigádu, kde se sejde přes sedmdesát lidí, uklízíme, natíráme, opravujeme… Zvládneme toho hodně. Pro obec to znamená i úsporu peněz, které se hodí někde jinde," poznamenal lhotecký starosta.

Například před dvěma lety čistili dobrovolníci při brigádě rybníček, kde dříve bývalo koupaliště. A v letošním roce se tam zase vrátili. Díky tomu se děti mají kde koupat.

Loni obec koupila chátrající bývalou hospodu, kde by časem mělo sídlit víceúčelové zařízení. Lhotce teď schází především sál.„Zatím jsme ve fázi studie a projektu, máme dvě možnosti, strhnout starou stavbu a postavit novou, nebo tu původní opravit, což by bylo nákladnější. Uvidíme, jakou cestou se dáme," řekl Petr Pánek. Peníze si prý obec na víceúčelové zařízení půjčovat nebude. „Nemáme žádné dluhy, ani korunu, u toho bychom rádi zůstali," připomněl lhotecký starosta a doplnil, že bude možná projekt pokračovat i několik let.

ROZHOVOR se starostou dobrovolných hasičů Davidem Srbem
„Ve Lhotce a Hleďsebi byly ve stejném roce založeny sbory dobrovolných hasičů, tehdy bývalo ve vesnicích hodně požárů, protože domy byly dřevěné," vrací se starosta místních hasičů David Srb do roku 1923, kdy se lidé složili i na ruční stříkačku, taženou koňmi.

Kdy se sbory ze Lhotky a Hleďsebi spojily?
Asi před dvaceti lety v Hleďsebi sbor zanikl, staří hasiči umírali, mladí nepřicházeli. Následovalo spojení , kdy do Lhotky z Hleďsebi přišel jediný člen. Teď už jich je ale zase více. Máme dohromady asi pětasedmdesát členů, muže a ženy.

S dětským družstvem nepočítáte?
Zatím ne, sice bychom rádi vedli děti k požárnímu sportu, musel by se ale najít někdo, kdo by na to měl dost času.

Jak jste na tom se zázemím a technickým vybavením?
Zázemí máme v hasičské zbrojnici, která má za sebou rekonstrukci po vichřici, která před čtyřmi lety utrhla střechu. Hasičské auto jsme loni dostali od mělnických profesionálních hasičů, bylo vyřazené, ale dali jsme si s ním práci, abychom měli čím tahat pojízdnou stříkačku. Máme samozřejmě i hadice, žebříky, motorovou pilu, čerpadla…

Kde skončila ta historická stříkačka?
V naší kronice stojí, že když hasiči dostali motorovou stříkačku, tu ruční ukládali na různých místech ve vesnici, až se ztratila. Tady na slavnosti máme jinou historickou stříkačku, ze všetatského hasičského muzea, kterou nám půjčili jeleničtí hasiči.

Na jakých zásazích se můžete podílet?
Nejsme zařazeni do záchranného systému obcí, musíme mít ale vybavení v pořádku, abychom v případě potřeby mohli zasáhnout nebo dodávat vodu profesionálním hasičům. Jsme připraveni i na čerpání vody, například ze zaplavených sklepů.

Prý je díky hasičům místní kulturní a společenský život bohatší. Co sport?
Většinu kulturních a společenských akcí, kterých je u nás docela hodně, pořádáme společně s obcí. Sportujeme především v zimě, máme hokejový tým HC SDH Lhotka, který má teď před sebou desátou sezonu.


VIZITKA: David Srb pochází z Mělníka, do Lhotky ho před lety přivedla láska. Je ženatý a má dvě děti. Pracuje jako technik ve výrobě. Je starostou místního sboru dobrovolných hasičů. Volný čas prý mu na další záliby nezbývá.