Zmírňují osamělost seniorů, věnují jim svůj čas, prohodí s nimi pár milých slov… To je úlohou dobrovolníků, kteří se zapojují do programu Maltézské pomoci, o.p.s., centra Mělník nazvaného Adopce osamělých seniorů. Na Mělnicku takových dobrých duší působí sedmnáct. Většina z nich přitom podle mělnické koordinátorky dobrovolnického programu Marcely Brodilové navštěvuje své starší přátele v neratovickém Domě Kněžny Emmy.

„Naši dobrovolníci jsou převážně lidé v mladším seniorském věku nebo studenti. Ze zkušeností víme, že právě starší lidé jsou takoví serióznější a navštěvují seniory dlouhodobě, kdežto studenti se často po škole rozjedou na prázdniny a senioři najednou zůstanou sami," vysvětluje Marcela Brodilová, podle níž se mezi seniorem a dobrovolníkem většinou vytvoří moc hezký vztah, který přináší oběma stranám dobrý pocit.

Dobrovolníci Maltézské pomoci nemají za úkol seniorům uklízet, chodit jim na nákupy nebo pomáhat s hygienou. K tomu slouží sociální služba osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené, kterou také zajišťuje mělnické centrum Maltézské pomoci. Dobrovolníci se naopak snaží zpříjemnit jejich volný čas.

„V Neratovicích máme jednu úžasnou paní, které je třiadevadesát let. Je to vášnivá hráčka, která si ráda zahraje nejen karty, dámu nebo šachy, ale i další deskové hry. Pokaždé, když za ní dobrovolnice přijde, už slyší, jak paní chystá hry, které si s ní chce zahrát," popisuje Marcela Brodilové a dodává, že další dobrovolnice se v Domě Kněžny Emmy zúčastňují také společných aktivit seniorů. Zpívají s nimi, hrají na kytaru…

„Jedna dobrovolnice navštěvuje paní, které je rovněž přes devadesát let a postupem let ztratila zrak, tak jí chodí předčítat," připomíná koordinátorka Maltézské pomoci, která si nadšení dobrovolníků velmi váží. Stále je jich ale mnohem méně než osamělých seniorů, kteří by uvítali jejich společnost.

„Chtěli bychom dobrovolnictví ještě více rozjet, protože vidíme, že to má opravdu smysl. V poslední době nám přibývá tak jeden dobrovolník měsíčně, takže sledujeme pozvolný nárůst. Byli bychom rádi, kdybychom dobrovolnictví rozšířili do dalších částí okresu jako je Mšensko a Kralupsko. A také do Mělníka, kde zatím nepůsobí žádný dobrovolník. Dobrovolníky z Mělníka sice máme, ale všichni jezdí do Neratovic. Vybrali si to sami a my je nechceme svazovat nějakými nařízeními, protože se tomu věnují dobrovolně ve svém volném čase."

Maltézská pomoc svým dobrovolníkům zajišťuje potřebná školení, hradí jim jízdné i pojištění proti všem škodám, které by u klienta mohli způsobit. Dobrovolníci mohou využít také společná supervizní setkávání, kdy se jim věnuje školený odborník, psycholog.
„Pravidelně jednou za dva měsíce společně probírají jejich problémy s klienty, které se většinou týkají toho, když senior, kterého navštěvují, onemocní, zemře nebo se trápí tím, že ho nenavštěvuje nikdo z jeho rodiny. Je pochopitelné, že takové události dobrovolníci dost často špatně nesou."

Lidé, kteří by byli ochotni svůj volný čas věnovat osamělým seniorům a zpříjemnit jim tak možná část života, se mohou obrátit na Marcelu Brodilovou na čísle 730 581 578 nebo elektronicky na marcela.brodilova @maltezskapomoc.cz.