,,Dobrovolníků si velice vážím, práce s nimi musí být citlivá. Dávají vždy kousek sebe a nic za to nepožadují," říká ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže v Mělníku Ivana Dvořáková.

Mělnický červený kříž přijímá pomocníky nejen při nenadálých událostech, jakými jsou například povodně, ale také v průběhu roku na různé projekty. Pomoc je vítaná třeba v Humanitárním obchůdku, kde se dá levně nakoupit oblečení i další věci. Podle Ivany Dvořákové jde výtěžek z prodeje na Fond humanity. Dobrovolníci pracují podle svých časových možností bez nároku na mzdu. V obchůdku se jich střídá několik. ,,Provozní doba je každý den od 14 do 18 hodin odpoledne," popisuje ředitelka. „Když nikoho nemáme, tak tam jdeme prodávat my. Zboží většinou také připravujeme buď my, nebo dobrovolníci," popisuje provoz Humanitárního obchůdku ředitelka.

Dobrovolníci jsou potřeba i na třídění oblečení a provoz sociálního šatníku, kde si mohou lidé bez domova, v nouzi nebo sociálně slabí pořídit něco na sebe. Manipulační poplatek za jeden kus je od pěti korun výš. ,,Sociální šatník je otevřený jednou týdně ve středu od 14 do 17 hodin. Naše úžasné dobrovolnice tam chodí oblečení vydávat," uvádí Ivana Dvořáková. ,,Věci pořízené za symbolický poplatek samozřejmě nejsou určeny k dalšímu obchodování," dodává.

Pomoc nemocným

Mělnický červený kříž nově rozjíždí také projekt, který má pomoci starším lidem v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN) nebo v domovech pro seniory. ,,Zájem o to je, aktivitu můžeme rozšířit. Zatím na LDN chodí jedna dobrovolnice. Funguje to tak, že nám tam vždycky vytipují nějakou osobu, která je osamocená. Dobrovolník za ní pak chodí ve svém volném čase, přinese jí noviny, něco jí přečte. Návštěva může trvat třeba jednu nebo dvě. Seniorovi to ovšem pomůže a dá mu to nový smysl života," popisuje projekt Ivana Dvořáková.

Na dobrovolníky nejsou kladeny žádné podmínky. ,,Stačí jen zavolat, sjednáme si schůzku a zjistíme, o co se člověk zajímá. Na LDN se dělá zkušební návštěva," říká ředitelka.

Český červený kříž potřebuje doborovolníky, na které se může obrátit v případě mimořádných událostí. Důležité však je, aby si člověk v takových chvílích dokázal zachovat chladnou hlavu. ,,Při posledních povodních se stalo, že se nám přihlásili dobrovolníci, kteří byli až příliš urputní, což je někdy spíše na škodu. Některé jsme proto bohužel museli odmítat," přiznává ředitelka.

Práce v domovech

Také v Centru seniorů Mělník je možné nabídnout pomoc bez nároku na mzdu. Stačí sepsat smlouvu. Kolik času bude dobrovolník věnovat práci se seniory, záleží na dohodě.

Ve Mšeně pracuje  současné době v domově pro seniory šest dobrovolníků. Většinou pomáhají s aktivitami podle vlastních zájmů, například pořádají přednášky či besedy nebo jdou s klientem na procházku. Podle ředitelky Blanky Dvorščíkové domov přijímá zájemce na základě dohody o dobrovolnictví. ,,Popovídáme si, jaká máme pravidla. Můžou chodit jednou týdně nebo jednou za měsíc. Jsou tu i lidé, kteří docházejí denně," popisuje ředitelka. Žádné podmínky v domově nevyžadují. ,,Chodily sem i děti. Nejprve to bylo v rámci akce Cestička do školy, kdy si povídaly s klienty. Zůstaly mezi nimi vazby a někteří žáci docházeli do domova ještě i potom," zmiňuje spolupráci s místní základní školou.

Adopce seniorů

Maltézská pomoc v Mělníku realizuje od roku 2007 projekt ,Adopce seniorů. Theo Šimko, vedoucí mělnické Maltézské pomoci, vysvětluje, že dobrovolníci v rámci této služby navštěvují osamělé seniory a tráví s nimi zhruba dvě hodiny týdně. ,,Docházíme do Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, do Domova seniorů Vidim a k jednotlivcům v Mělníku. A rádi bychom navázali také spolupráci s Centrem seniorů v Mělníku," uvádí Theo Šimko. ,,V současné době budeme velmi rádi, když se nám ozvou zájemci o dobrovolnictví. V září proběhne úvodní školení," dodává.

Dobrovolníkem může být každý starší patnácti let, nezletilí pak se souhlasem rodičů. Stačí kontaktovat koordinátorku Michaelu Švarcovou. ,,Domluvíme si úvodní vstupní pohovor, kde je seznámíme s podmínkami účasti," popisuje Theo Šimko. Zájemci podepíší smlouvu a absolvují školení. ,,Během působení v programu jsme dobrovolníkům metodicky k dispozici, pokud si s něčím nejsou jistí. Probíhají pravidelné supervize. Každý je navíc pojištěný pro případ škody," dodává vedoucí Maltézské pomoci.

Práce s postiženými

Pomoc by potřebovala také příspěvková organizace Rybka, která provozuje domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení v Neratovicích.

Lucie Šavrdová, manažerka kvality, uvádí, že momentálně nemají ani jednoho dobrovolníka. Případní zájemci přitom musí být starší osmnácti let. Pomocníky jim nyní posílá Dobrovolnické centrum BENE z nedalekého Brandýsa nad Labem. ,,Agentura jim poskytne proškolení a sepíše s nimi smlouvu," říká Lucie Šavrdová. Dobrovolníci pomáhají při různých aktivitách, nejčastěji se jedná o vycházky po okolí nebo ruční práce.

Doučování dětí

YMCA Kralupy nad Vltavou zprostředkovává dobrovolnické doučování žáků základních škol, které je dostupné i pro děti ze sociálně slabých rodin. Nábor nových dobrovolníků začne od září, zájemci se však mohou hlásit už nyní. Organizace zprostředkuje doučování komukoli z Kralup a okolí.

Jan Vrzáček z YMCA začínal s projektem na Dvořákově gymnázium v Kralupech, kam o něm chodil debatovat se studenty. ,,Dobrovolníci doučují děti prakticky cokoli. Největší zájem je o češtinu, matematiku a angličtinu. Hodina probíhá doma u doučovaného, aby se to naučili také rodiče dítěte. Občas pro dvojice hledáme i jiné prostory," popisuje systém Jan Vrzáček. Doučovat může kdokoli, často se jedná o studenty gymnázia, kterým už bylo šestnáct. ,,Důležité je, aby se dvojice scházely pravidelně jednou týdně. Na začátku děláme setkání, kde se bavíme o motivaci. Poté jdeme do rodiny, aby dobrovolník viděl, jak správně doučovat. Na další hodině už doučuje sám a já se na něj přijdu podívat. Dobrovolníci pak píšou zprávy z každé hodiny. Zpětnou vazbu jim dává psycholožka a pedagožka," popisuje Jan Vrzáček. ,,Na jaře jsme měli tři dobrovolníky, loni pět," uzavírá.

Jana Procházková