„My máme 76 míst v pobytovém domu pro seniory a 14 míst v domu se zvláštním režimem. Vždy jsou plně obsazeny. Na umístění je tu opravdu přetlak, těch žádostí je hodně. Důležitá je sociální situace konkrétního člověka. Může se klidně stát, že ten, kdo si dá žádost jako poslední, může být umístěný první, jelikož to nejvíc potřebuje,“ říká ředitelka Domu Kněžny Emmy v Neratovicích Jaroslava Vítová.

Mělnické Centrum Seniorů zahrnuje dva klasické pobytové domy – Ludmila (60 míst) a Penzion (109 míst), dále pak domov Vážka se zvláštním režimem (67 míst) a také odlehčovací služby a pečovatelskou službu. Také zde jsou kapacity naplněny. „Zájemce o sociální službu evidujeme. Čekací doba je různá. Někdy to trvá půl roku, někdy déle. Záleží na tom, jestli žadatelé chtějí jednolůžkový či dvoulůžkový pokoj a také zda chtějí do domu se zvláštním režimem, nebo do klasického domu pro seniory. Bude to znít hrozně, ale samozřejmě záleží na tom, kdy se to lůžko uvolní a většinou se uvolňuje, když ten člověk odejde,“ vysvětluje ředitelka mělnického Centra seniorů Drahomíra Pavlíková.

V Kralupech nad Vltavou se nacházejí dva domy s pečovatelskou službou. V každém z nich je 60 bytů. Všechny jsou momentálně obsazené. Výběr obyvatel je založen na potřebnosti žadatele.