Podle starosty Ctirada Mikeše má šanci získat příspěvek na opravy v historickém centru města, které souvisejí s podmínkami památkové péče, sedm z osmi žádostí.

Dotace v celkové výši osm set tisíc korun budou schvalovat na svém zasedání v posledním dubnovém pondělí mělničtí zastupitelé. Radní jim doporučili ke schválení domy v ulicích Legionářů, Svatováclavské, Pražské a Palackého, faru v Krombholcově ulici a chrám svatých Petra a Pavla.

Polovina nákladů

Polovinu nákladů v souladu se stanovami fondu regenerace mělnické městské památkové zóny může získat majitel domu číslo 70 v ulici Legionářů, který podle dobových snímků obnovuje fasádu včetně štukových prvků. Město mu může přispět sto třiceti tisíci korun.

Asi na pětinu nákladů, dvěma sty tisíci korun, může přispět město na fasádu domu číslo 25 ve Svatováclavské ulici a obnovu oken i vrat. Podle mluvčí mělnické radnice Heleny Vavřinové sice stavba, u níž se dochovalo původní průčelí, nepatří mezi kulturní památky, je ale důležitá pro zachování hodnot městské památkové zóny.

Vzpomínka na baroko

Další fasádu opravuje majitel domu číslo 226 v Pražské ulici, který je připomínkou starší barokní zástavby mělnických předměstí. Patří mezi poslední takové domy ve městě. Dotace sto tisíc korun by mohla přispět na čtvrtinu nákladů.

Naději má i dům číslo 114 v Palackého ulici se secesní fasádou ve středu městské památkové zóny. Na obnovu omítek v podloubí, štuky a kované mříže do oken může jeho majitel dostat přes třetinu nákladů ve výši sedmdesát tisíc korun. Ve stejné ulici se nachází i dům číslo 119, který čeká výměna střešní krytiny, pálené tašky bobrovky. Osmdesát tisíc korun, kterými může město na záměr přispět, je necelou třetinou nákladů.

Stejně jako u další žádosti o příspěvek z fondu regenerace, která se týká výměny oken v domě číslo 548 v Krombholcově ulici, kde sídlí evangelická fara. Ze zásahu v sedmdesátých letech minulého století jsou tam okna s nevhodným členěním, teď je naděje, že se vrátí do podoby podle původního projektu.

Chrám u zámku

Posledním místem, které radní doporučují zastupitelům ke schválení, je chrám svatých Petra a Pavla. Sto padesát tisíc korun by pokrylo necelou pětinu nákladů na statické zajištění části klenby a restaurátorské práce v hlavní lodi kostela.
Jediná stavba, jejíž majitel s žádostí u radních neuspěl, je na mělnickém náměstí Míru. „Nachází se v méně exponované poloze a jde o novodobou úpravu hospodářského stavení," vysvětlila mluvčí města s tím, že náklady na opravy požadavky památkářů nezvyšují.