Změnu dopravní úpravy ve Fibichově si vyžádala havárie potrubí kanalizačního řadu v ulici 28. října, která je aktuálně neprůjezdná. „Ulice 28. října je uzavřena pro veškerou dopravu, po dobu uzavírky budou autobusové linky obsluhující zastávku Fibichova vedeny obousměrně ulicí Kpt. Jaroše," avizoval už před pár dny radní pro dopravu Jindřich Špergl (TOP 09).

Fibichova ulice je od budovy okresního soudu až po křižovatku s ulicí 28. října obousměrná. Její druhá polovina už je za normálních okolností jednosměrná s tím, že doleva se řidiči dostanou na křižovatku s Vodárenskou ulicí, odbočka doprava je vede do ulice Kpt. Jaroše, která je za běžného provozu jednosměrná.

Teď je ale ulice Kpt. Jaroše ve směru do centra obousměrná - pro autobusovou linku, která se jindy dostává do Fibichovy nyní zavřenou ulicí 28. října. Aby bylo v Jarošově dost místa pro auta odjíždějící z centra i pro autobusy v opačném směru, nesmějí tam dočasně na jedné straně parkovat auta.

Špergl zdůraznil, že ulice Kpt. Jaroše zůstává pro řidiče osobních vozidel jednosměrná, povolení k průjezdu směrem do centra mají pouze autobusy.

Ačkoli byla před Fibichovou rozmístěna dopravní značení upozorňující na změnu, mnoho řidičů jezdí, jak jsou naučeni. Dochází tak k nebezpečným situacím, vyvolávajícím až agresivní chování některých řidičů, kteří chrlí nadávky a zároveň troubí.

„Bohužel řada řidičů jezdí po paměti a nerespektuje umístěné přenosné dopravní značky. Prosíme je, aby věnovali pozornost dopravnímu značení a drželi se v pravém jízdním pruhu," zdůraznil radní Špergl.

S obousměrným provozem musí řidiči projíždějící Fibichovou ulicí počítat až do 17. července. Poté dojde k obnovení dopravy v ulici 28. října a vše se vrátí k běžnému provozu.