Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) poskytne letos na výstavbu, modernizaci a opravy středočeské silniční sítě osm set milionů korun. A největší část z těchto peněz padne na kralupský obchvat.

Záměr za čtvrt miliardy korun zahrnuje tři etapy a podle středočeského radního pro oblast silniční dopravy Karla Bendla SFDI všechny zaplatí. „Půjde o stavbu úseků od mimoúrovňového křížení s dálnicí D7 u Středokluk, obchvat města a poté jeho napojení na dálnici D8 na sjezdu u Úžice,“ potvrdil Bendl.

Křižovatka Mostní, Třebízského a Třídy Legií před mostem v kralupské části Lobeček.
Kralupy čeká šest měsíců dopravních strastí. Z křižovatky v Lobečku bude kruhák

Krajští radní na svém zasedání ve čtvrtek 22. února schválili uzavření smlouvy se SFDI. „Je to skvělá zpráva pro motoristy, neboť díky této podpoře rozjedeme řadu oprav nebo nových staveb,“ poznamenal Bendl.

K dalším projektům, na které poskytne SFDI peníze, patří například třetí etapa stavby obchvatu Kosmonos, rozšíření Třídy Václava Klementa v Mladé Boleslavi, oprava mostů v Nymburce nebo příprava posílení silnic kvůli budoucí výstavbě dalších reaktorů v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín.