Dopravní hřiště 
v ulici Karoliny Světlé na Pšovce bude otevřené pro každého, kdo se tam bude chtít bavit. Po místní autoškole, která ho v posledních letech měla 
v nájmu, ho bude provozovat město. Jeho výhledovým záměrem je změnit hřiště v Centrum dopravní výchovy a prevence kriminality. 

Podle manažerky prevence kriminality Ireny Podivínské je hlavním cílem věnovat dopravní hřiště veřejnosti, aby ho mohli volně navštěvovat dospělí s dětmi. V prostoru, který je bezpečný a má nezbytné zázemí, by se pak měla odehrávat většina akcí v rámci prevence kriminality, jimž zatím sloužily plochy na různých místech.

Hřiště zůstane dále zaměřené především na dopravní výchovu malých dětí, školáků i studentů. „Máme zkušené lektory, kteří se dětem budou věnovat. Výuka dopravní výchovy se bude konat v rámci teorie v učebně, v praktické části se děti v rolích chodců 
a cyklistů budou pohybovat přímo na dopravním hřišti, plném křižovatek a značek, stejně jako v běžném provozu ve městě,“ vysvětlila Irena Podivínská a doplnila, že na děti čekají na Pšovce jízdní kola i bezpečnostní helmy.

Provoz hřiště pod městem zahájí Den otevřených dveří 
v sobotu 21. dubna, v měsíci, který je v rámci mělnické prevence kriminality zaměřen na historii. Program na Pšovce tak naváže na výstavu Z historie bezpečnostních sborů aneb v Muzeu je… policie, která začíná o čtyři dny dříve v regionálním muzeu. Mezi desátou hodinou a polednem na dopravním hřišti představí pražské historické sdružení Četnická pátrací stanice ukázky práce četníků. 

Ve stejné době se v zázemí hřiště koná beseda O četnících a Četnických humoreskách s autorem námětu Moskalykova seriálu Michalem Dlouhým, spojená  i s prodejem knih a autogramiádou. Kdo nestihne stejnou besedu ve všedním dni na vernisáži výstavy v muzeu, má příležitost užít si ji v sobotu.

„Dětem nabídneme ve spolupráci se strážníky a policisty stanoviště zručné jízdy a dopravní výchovy ni  další soutěže. Ukázky své činnosti připraví i sdružení Babylon a Besip inisterstva dopravy,“ doplnila Irena Podivínská.

Na další změny mělnického dopravního hřiště k lepšímu se město uchází o grant. Snažilo se získat i peníze z kraje, ten ale projekt nepodpořil.