Objížďka není vyznačena, provoz v místě prací bude řízen kyvadlově. Jak pomocí semaforů, tak s uplatněním regulovčíků z řad pověřených pracovníků zhotovitele.

„Část jsme opravili v loňském roce a letos nám zbývá dokončit zhruba 1750 metrů z Liběchova na Želízy,“ připomněl Buček, že stavební ruch se vrátí do míst, v jejichž blízkosti se už pracovalo. Jako první přijde podle jeho slov na řadu úsek na výjezdu z Liběchova – tam jde o ulici Rumburská – a dále pak za městem směrem na Želízy.

Co přesně se v rámci stavební akce označované jako oprava povrchu komunikace a odvodnění bude dělat, lze shrnout jednoduše: co je potřeba. Oprava vozovky se v různých úsecích liší podle závěrů diagnostického průzkumu. Dále dojde na opravu odvodňovacích rigolů, pročištění příkopů, propustků i jímek.