Důvodem rekonstrukce je obnova protikorozní ochrany ocelové konstrukce, která by měla prodloužit životnost mostu. „ Současně bude provedena také výměna mostnic, kolejnic a kolejnicových dilatačních zařízení,“ prozradil mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

Jelikož most využívají i pěší, nebude během oprav pro chodce uzavřen. Dojde pouze k nutnému omezení průchodu. „Po celou dobu opravy bude zachován na lávce provoz pro pěší a cyklisty. Omezena bude pouze šířka prostoru lávky, a to zhruba na polovinu, vždy asi v jedné třetině délky, kde budou právě probíhat práce,“ vysvětlil mluvčí.

Během omezení nebude možný ani průjezd vozidel záchranné služby a městské policie, to samé platí pro motocyklisty.