Město Mělník je jedním z nejúspěšnějších žadatelů o dotace z Evropské unie ve Středočeském kraji za období let 2004 až 2006. Například v rámci počtu schválených projektů Společného regionálního operačního programu se drží na špici dohromady s Vlašimí. „Obě tato města byla úspěšná ve čtyřech předložených projektech,“ uvedla Pavla Veverková, euromanažerka města.

Radnice v rámci programu získala dotace na rekonstrukci autobusového nádraží, veřejně přístupné místo k internetu v budově centra seniorů, rekonstrukci¨sociální ubytovny a zřízení internetové sítě v centru města pro bezdrátové připojení systémem WiFi.

Mělník byla ale úspěšný i v získávání dotací v rámci takzvaných grantových schémat, které předkládají obce na krajský úřad. V těchto případech získala radnice peníze na rozvoj služeb cestovního ruchu na Mělnicku a na komunitní plán služeb ve městě.

Letošní rok byl na radnici ve znamení velkých příprav. V letech 2008 a 2009 totiž bude město žádat o sedm dalších dotací na projekty, mezi kterými nechybí ani rekonstrukce a výstavba kanalizace, na kterou městoi potřebude asi šest set milionů korun.