Po chudých časech uspěly Veltrusy v letošním roce s žádostmi o dotace na rekonstrukce rozmlácených vozovek.

Ministerstvo pro místní rozvoj přispělo městu skoro čtyřmi miliony korun na opravy Pražské ulice. Radnice musí ke státním penězům přidat částku, která odpovídá dani z přidané hodnoty z celkových nákladů.

Na začátku tohoto týdne přišla do Veltrus další dobrá zpráva – ministerstvo pro místní rozvoj je štědré a věnuje městu 6,8 milionu korun na rekonstrukci ulice od kláštěra k mostu. Tu dorazila po záplavách technika, která mířila ke zničenému zámeckému parku.

„Kraj nám přispěl 120 tisíci korun na ulici Prokopa Holého, udělali jsme tam alespoň obrubníky a čekáme, zda získáme další peníze na povrch vozovky,“ řekl vetruský starosta Bronislav Havlín.

Podle starosty dostalo městov letošním roce od ministerstva pro místní rozvoj ještě 380 tisíc korun na opravy veřejného osvětlení ve dvou ulicích a od ministerstva financí 500 tisíc korun na opravy obou zastávek u hřiště.

Město se bude snažit získat i evropské dotace – v rámci nového mikroregionu, který zakládá spolu s dalšími asi dvaceti vesnicemi z bývalého panství Chotků. Hlavním podnětem k založení mikroregion nazvaného Veltrus Domino, tedy veltruské panství, je zámek s nádherným parkem, které se zatím nevzpamatovaly ze záplav přes pěti lety.

„Naším cílem je, aby zámek s parkem a celým bývalým panstvím byly živější a přilákaly k nám turisty. Prospěch bychom z toho měli všichni,“ vysvětlil starosta s tím, že město spolupracuje s památkáři.

Město už má předběžně slíbenu podpora ministerstev pro místní rozvoj a financí i kraje. Rýsuje se i naděje na až pět set milionů korun v příštím roce, kdy by mělo být v českých zemích rozděleno na opravy památek asi sedm miliard korun. Ve středních Čechách by svůj podíl měl získat právě veltruský letohrádek s parkem.

Nový mikroregion chce prospět nejen zámku, obce se budou společně ucházet o peníze i na řadu dalších projektů. „Už jsme nechali zpracovat studii rozvoje mikroregionu, z níž by měly projekty vycházet,“ dodal Bronislav Havlín.