Ve fondu jsou dopravní a železniční časopisy prakticky od poloviny 19. století. Mezi perličky patří např. mapa železniční sítě z roku 1845, zákoníky z doby, kdy začínala koněspřežní dráha Praha – Lány, různé ceněné seznamy vozidel, předpisy od roku 1862 atp. 

Podle mluvčího Českých Drah Petra Pošty se přemístila knihovna z toho důvodu, že v uplynulých letech došlo k převedení výpravních budov do majetku státu s právem hospodaření SŽDC.

Areál Nákladového nádraží Žižkov, kde se doposud knihovna nacházela, tak prochází přípravou na realizaci developerského projektu a rozvoj celého území. „Proto byly pro umístění podnikové knihovny ČD vytipovány nejbližší vhodné prostory v Praze a okolí. Naším cílem je s ohledem ke snížení nákladů společnosti využívat vlastní vhodné objekty, které umožní kvalitní uložení jedinečného knihovního fondu,“ říká Pošta s tím, že jako nejvhodnější prostor byla vyhodnocena lokalita v bývalém areálu depa v Kralupech nad Vltavou, které se zrekonstruovalo pro uložení archivních dokumentů. 

Kralupy jsou navíc po železnici snadno dostupné z Prahy i v rámci celé republiky. „Zastavují zde regionální i dálkové vlaky (Praha – Děčín), doba cesty z centra Prahy do Kralup je asi 30 až 40 minut, z Holešovic (metro C) zhruba 20 až 30 minut. To je srovnatelné s dostupností řady okrajových částí Prahy,“ tvrdí mluvčí železnice. 

Knihovna je v současnosti otevřena pro veřejnost v úterý od 12 do 15 hodin, ve středu od 9.30 do 15.30 hodin a ve čtvrtek od 9.30 do 12.30 hodin. Přístup pro veřejnost je výhradně Poděbradovou ulicí. 

Knihovna Českých drah buduje, udržuje a zpřístupňuje ojedinělý knihovní fond tuzemské a zahraniční odborné literatury. „K dispozici tu je asi 100 tisíc knihovních jednotek z gesce "doprava" a oborů s ní souvisejících a také jsou k dispozici odborná periodika z tuzemské a zahraniční produkce,“ vysvětluje.

Knihovna funguje jako podnikový archiv. Přístup sem má kromě zaměstnanců Českých drah i veřejnost. Knihovnu tak využívají studenti dopravních oborů, úzká odborná veřejnost nebo fanoušci železnice. „Ve fondu máme vysoce specializované svazky, proto nečekejte návštěvnost, jako má třeba Národní knihovna, ve které jsou knihy a časopisy ze širokého spektra oborů,“ dodal Pošta. Od poloviny ledna, kdy byla knihovna zprovozněna, už ji navštívilo kolem stovky návštěvníků.