Knihovna je v současnosti otevřena pro veřejnost v úterý od 12 do 15 hodin, ve středu od 9.30 do 15.30 hodin a ve čtvrtek od 9.30 do 12.30 hodin. Přístup pro veřejnost je výhradně Poděbradovou ulicí.

Podle mluvčího Českých Drah Petra Pošty se přemístila knihovna z toho důvodu, že v uplynulých letech došlo k převedení výpravních budov do majetku státu s právem hospodaření SŽDC.

Areál Nákladového nádraží Žižkov, kde se předtím knihovna nacházela, tak prošel přípravou na realizaci developerského projektu a rozvoj celého území. „Proto byly pro umístění podnikové knihovny ČD vytipovány nejbližší vhodné prostory v Praze a okolí. Naším cílem je s ohledem ke snížení nákladů společnosti využívat vlastní vhodné objekty, které umožní kvalitní uložení jedinečného knihovního fondu,“ říká Pošta s tím, že jako nejvhodnější prostor byla vyhodnocena lokalita v bývalém areálu depa v Kralupech nad Vltavou, které se zrekonstruovalo pro uložení archivních dokumentů.

Knihovna Českých drah buduje, udržuje a zpřístupňuje ojedinělý knihovní fond tuzemské a zahraniční odborné literatury. „K dispozici tu je asi 120 tisíc knihovních jednotek z gesce "doprava" a oborů s ní souvisejících a také jsou k dispozici odborná periodika z tuzemské a zahraniční produkce,“ vysvětluje.

Knihovna funguje jako podnikový archiv. Přístup sem má kromě zaměstnanců Českých drah i veřejnost. Knihovnu tak využívají studenti dopravních oborů, úzká odborná veřejnost nebo fanoušci železnice. „Ve fondu máme vysoce specializované svazky, proto nečekejte návštěvnost, jako má třeba Národní knihovna, ve které jsou knihy a časopisy ze širokého spektra oborů,“ dodal Pošta. Od poloviny ledna, kdy byla knihovna zprovozněna, už ji navštívilo kolem stovky návštěvníků.