Odpadní dřevo by se mělo už brzy začít v Kozomíně měnit na štěpku, elektřinu a teplo. Společnost BOR Biotechnology tam totiž z opuštěné velkovýkrmny vepřů vybudovala dřevoplynovou elektrárnu, která je ovšem pro některé obyvatele vesnice trnem v oku.
Projekt podobné velikosti a rozsahu podle předsedy občanského sdružení Hlasy Kozomína Martina Rotha totiž do centra obce, zhruba sedmdesát metrů od obytné zástavby, nepatří.

„To, jak stavba narušila urbanistický ráz obce, je patrné už dnes. V oblasti, která je zatížena hlukem a exhalacemi z dálnice D8 a pravděpodobně bude v budoucnu zatížena i provozem z letiště ve Vodochodech, navíc vznikl další zdroj znečištění a hluku," prohlásil Martin Roth, který se s ostatními odpůrci elektrárny snaží o to, aby provoz dřevoplynky co nejméně negativně zasáhl vesnici a její okolí.

Manažerka projektu Dana Macková tvrdí, že společnost vynaložila velké peníze, 
aby provoz odhlučnila a splnila požadované hygienické limity.
„Budovy v areálu navíc vytvářejí bariéru mezi nedalekou dálnicí, jež je největším zdrojem hluku v okolí. 
A součástí projektu je také vybudování protihlukového valu," konstatovala manažerka projektu a dodala, že elektrárna bude využívat bezemisní technologie. Půjde prý o uzavřený okruh, kde 
v procesu zplyňování nedochází k hoření nebo spalování, ale k přeměně dřevní štěpky na syntézní plyn a čistý popel při vysokých teplotách a omezeném přístupu kyslíku.

Projekt, který společnost připravuje už několik let, se kozomínským zastupitelům zamlouval, proto nechali kvůli stavbě změnit územní plán.
„Budova je sice kvůli násypkám poměrně vysoká, což některé obyvatele vyděsilo, ale společnost slíbila, že pozemky okolo areálu zalesní, takže za pár let nebude dřevoplynka téměř vidět," uvedl starosta Kozomína Petr Koukolíček, který se domnívá, že provozovna bude obci prospěšná.

Poukázal například na vytvoření několika desítek nových pracovních míst pro místní občany či příslib společnosti, že vybuduje novou silnici k čistírně odpadních vod v hodnotě asi tří milionů korun. Obci také nabídla, že vlastní techniku poskytne na zimní údržbu vesnice.

Lidé z Hlasů Kozomína ale kompenzace považují za nepodstatné. Více se obávají toho, že zahájením provozu dřevoplynové stanice dojde ke snížení zájmu o bydlení v Kozomíně i v sousedním Postřižíně. „Málokdo bude chtít bydlet s výhledem na tuto dominantu. Přitom právě postupné osídlování by ve střednědobém výhledu zajistilo obci dlouhodobé příjmy a umožnilo vybudovat občanskou vybavenost, která nám zásadně chybí," připomněl předseda sdružení Martin Roth a poznamenal, že elektrárna měla stát spíš v průmyslové zóně, kterou od obce odděluje silnice druhé třídy.

„Současně je třeba upozornit na mnoho podivných skutečností, které celý projekt již od jeho zrodu doprovázejí. S původním záměrem z roku 2007 má totiž současná stavba jen málo společného. O skutečném rozsahu a typu projektu, jsme se vlastně jako obyvatelé Kozomína dozvěděli až ve chvíli, kdy se začalo stavět. V naší obci, kde jsou regulativa pro výstavbu rodinných domů, proto aby byl zachován ráz vesnice, bylo možné na žádost investora změnit ze dne na den územní plán a postavit průmyslový areál na ploše několika tisíc metrů čtverečních s výškou budov osmnáct metrů," uzavřel předseda Hlasů Kozomína.

Dřevoplynová elektrárna v Kozomíně se má zabývat zpracováním dřevní nadprodukce do podoby energetické štěpky pro odběratele z oblasti teplárenství, energetiky a dřevozpracující podniky. Sezónně bude produkovat mulčovací kůru pro zahradní a parkové úpravy. Součástí projektu je využití elektřiny, tepla a oxidu uhličitého pro průmyslové pěstování řas.
Situaci kolem dřevoplynové elektrárny se budeme dále věnovat.