Vedení obce Dřínov se v současné době připravuje na novou výstavbu komunikace v lokalitě U kříže. Důvodem výstavby nové silnice je zpřístupnit místo nové zástavby rodinnými domy.

„Výstavba komunikace je ve fázi výběrového řízení, cena se bude odvíjet podle nabídek,“ uvedla Jitka Bocková, starostka obce Dřínov. Poslední termín podání nabídek k výběrovému řízení je 7. dubna. O zhotoviteli se rozhodne na veřejném zasedání zastupitelstva 14. dubna.
Stavba nové silnice je rozdělena do dvou etap. První etapa by měla být zahájena letos v dubnu a zakončena bude pravděpodobně na konci roku. Zhotovena bude pouze spodní stavba bez finálního povrchu komunikace.

„Druhá etapa prací, položení asfaltového povrchu, po kterém už budou moci majitelé domů jezdit svými auty, je naplánovaná až po dokončení dvaceti nových rodinných domů,“ řekla starostka Bocková. Termín dokončení staveb je na konci roku 2012. Podle starostky obce bude nová komunikace sloužit především obyvatelům v lokalitě nové zástavby.