Podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla chce jeden z majitelů za současné pole cenu asi tisíc pět set korun za metr čtvereční. „Město dokonce uvažovalo, že by některé pozemky vykoupilo, ale v součtu za ně majitelé chtějí skoro padesát milionů a na to město samozřejmě nemá peníze,“ vysvětlil místostarosta s tím, že podle jeho názoru bude muset Ředitelství silnic a dálnic přistoupit k vyvlastnění pozemků, protože se jedná o stavbu ve veřejném zájmu. Následné soudní dohry zbrzdí začátek budování. „Z technického hlediska je stavba plně připravena, přesto podle našich propočtů s ohledem na všechny zákonné lhůty, mohou začít skutečně stavět až někdy ve druhé polovině roku 2020 nebo až 2021,“ dodal Schweigstill.

Druhá etapa obchvatu má vést od železničního přejezdu v Chloumecké ulici přes přemostění kolejí u haly Bios a dále směrem na Průhon. Podle tiskové mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Niny Ledvinové se v současné době dokončuje geometrický plán na první polovinu stavby. „Po jeho schválení Katastrálním úřadem budou zahájeny první výkupy trvalých záborů stavby a nájmy dočasných záborů,“ uvedla mluvčí s tím, že podle ŘSD je předpokládaný termín zahájení léto letošního roku. „Cena na každý dotčený pozemek bude stanovena soudním znalcem. Znalecké posudky bude zajišťovat Ředitelství silnic a dálnic a bude postupovat ve smyslu platné legislativy,“ řekla Ledvinová.

V loňském roce zahájilo ŘSD jednání s majiteli pozemků zařazených do zemědělského půdního fondu. „Z asi devadesáti majitelů těchto pozemků se dva odvolali do územního rozhodnutí a dalších osm nereagovalo. Odvolání bylo zamítnuto nadřízeným orgánem a územní rozhodnutí tak nabylo právní moci,“ dodal Ledvinová.

Úvodní etapa mělnického obchvatu byla dokončena na konci roku 2016. Zahrnovala tři stavby a stála asi sto osmdesát milionů korun. Šlo o průtah mezi Pražskou a Mladoboleslavskou ulicí, okružní křižovatku u čerpací stanice Shell a most v Mladoboleslavské ulici. U průtahu mezi Pražskou a Mladoboleslavskou jezdila dříve auta dvěma jednosměrnými ulicemi, Cukrovarskou a Italskou. Byly tam přitom vážné dopravní vady, například prudké směrové oblouky, zúžená místa nebo nepřehledné křižovatky.

Podle ředitele ŘSD Jana Kroupy má nyní nová vozovka základní šířku tři a čtvrt metru, s odbočovacími pruhy u křižovatek. Dvě přehledné kruhové křižovatky v Pražské a Mladoboleslavské ulici přispěly k rychlejšímu provozu. Snížil se hluk i emise. Třetí kruhová křižovatka u čerpací stanice Shell byla postavena za pouhé tři měsíce.

Třetí ze staveb, most v Mladoboleslavské, přinesl podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla problémy, které do té doby ŘSD nikdy neřešilo. Firma, která byla zhotovitelem, se dostala do druhotné platební neschopnosti a stavbu nedokončila. Naštěstí se našlo řešení a v práci později pokračovala firma, která dělala i na prvních dvou stavbách.

II. etapa mělnického obchvatu
- Od železničního přejezdu v Chloumecké ulici
- přes přemostění kolejí u haly Bios
- ústí bude u Průhonu
- pozemky se vykupují od 90 majitelů
- 2 se proti územnímu rozhodnutí odvolali

I.Etapa mělnického obchvatu
-Stála 180 milionů korun
- Dokončena byla v listopadu 2016
- Zahrnovala 3 stavby
- Průtah mezi Pražskou a Mladoboleslavskou ulicí
- Okružní křižovatku u čerpací stanice Shell
- Most v Mladoboleslavské ulici