SVAS provozují přibližně 950 kilometrů kanalizační sítě, na které je osazeno 68 odlehčovacích komor, z toho 37 na Mělnicku a 31 na Kladensku.

„Středočeské vodárny mají jako provozovatel vodárenské infrastruktury na starost mimo jiné provoz a funkčnost odlehčovacích komor na stokové síti jednotné gravitační kanalizace. Jsou tedy nedílnou součástí jednotné stokové sítě a slouží při příchodu přívalového deště ke snížení průtoku do pokračující stokové sítě nebo na ČOV. Dešťovými vodami se odpadní voda při intenzivních srážkách odvádí do vodního toku v příslušném ředícím poměru (nejčastěji v poměru odpadní voda : srážková voda 1:4 – 1:6),“ vysvětlil manažer provozu kanalizace SVAS Vladimír Dragoun.

Odlehčovací komory jsou dle jeho slov pravidelně dvakrát do měsíce (případně po každém intenzivním dešti) vizuálně kontrolovány a v případě potřeby pak řádně čištěny. Na vytipovaných komorách jsou nainstalována také telemetrická zařízení s přenosem na centrální dispečink vodáren, což jim umožní včasnou reakci na mimořádný provozní stav.