Zatímco na většině míst republiky jsou lidé kvůli stavu mostů rozčílení, na Mělnicku si mohou řidiči i pěší současný stav pochvalovat.

Většina mostů přes řeku Vltavu na Mělnicku totiž už za sebou náročné rekonstrukce mají. Dlouhodobě špatný stav byl donedávna na mostě ve Veltrusích a na železničním nadjezdu ve Vraňanech.

Rozsáhlá rekonstrukce Masarykova mostu v Kralupech nad Vltavou skončila na podzim roku 1997. Vedle oprav byla i zesílena nosná konstrukce mostu. Kralupský most byl tehdy otevřen už pouze pro auta. Chodci a cyklisté využívají lávku pro pěší, která byla za dvacet milionů korun postavena rok před rekonstrukcí mostu. Masarykův most, který pochází z dvacátých let minulého století, patří mezi národní technické památky. Na mostě, který vede přes hlavní tah městem, jezdí stále mnoho aut. Široko daleko jediný most potřebám současné dopravy nestačí. Změnit to má krajem plánovaná stavba kralupského obchvatu, která bude zahrnovat další most mezi místní částí Hrombaba a vesnicí Chvatěruby na protějším břehu.

Celkovou rekonstrukcí prošel v roce 2006 i další blízký most přes Vltavu u Veltrus, kterému se říká miřejovický.

Na Vltavě jsou na Mělnicku i další mosty, například železniční most u Chvatěrub, most pro pěší vedoucí z Veltrus do Nelahozevsi nebo mosty přes kanály v Lužci nad Vltavou a Vrbně.

Také na Labi má za sebou jeden ze zásadních mostů, Štěpánský u Obříství, za sebou nedávnou rekonstrukci. V roce 2003 byla opravena mostní konstrukce i vozovka. Štěpánský most, který pochází z roku 1912, patří mezi chráněné technické památky.

Na části Labe pod soutokem s Vltavou jsou přímo v Mělníku dva mosty, jimž se říká starý a nový. Starý most pochází z osmdesátých let devatenáctého století, v roce 1938 byl ale dřevěný most nahrazen ocelovým. V roce 1994 byl v Mělníku přes Labe postaven most nový, dlouhý 738 metrů. Náklady na stavbu, která trvala skoro pět let, dosáhly skoro 226 milionů korun. V době povodní před šesti lety byly oba mělnické mosty ohroženy velkou vodou, a tak auta, která se chtěla dostal přes řeku, musela jezdit až do Roudnice nad Labem.

Na části Labe na Mělnicku jsou i další mosty, například silniční v Kostelci nad Labem, opravený v roce 1999, nebo železniční most v Neratovicích.