Od počátku února do počátku března (konkrétně od 2. 2. do 6. 3.) budou uniformovaní policisté oslovovat náhodné kolemjdoucí a žádat je o odpověď na 16 otázek. Ty se týkají bezpečnosti v místě bydliště dotázaných, jejich spokojenosti s prací policie v regionu – a také toho, zda vůbec mají informace o tom, co policisté působící v jejich bydlišti dělají.

Na co se naopak policisté určitě nebudou ptát, je jméno respondenta. „Dotazníky jsou anonymní,“ ujistila Soňa Budská ze středočeského policejního ředitelství. Občanů náhodně vybraných na ulici mezi chodci mají být osloveny rovné dva tisíce – a dokonce je předem stanoveno, že půjde o 1117 žen a 983 mužů. Policisté, kteří budou dotazníkové šetření provádět, dokonce dostanou přesnou tabulku, kolik mužů a kolik žen v jednotlivých věkových kategoriích mají vyzpovídat.

„Podobné průzkumy bychom rádi opakovali každý rok,“ připomněla Budská s dodatkem, že teprve souvislá řada statistických dat ukáže, zda se spokojenost lidí s prací policie lepší, anebo horší. K dispozici už vedení středočeské policie má údaje zjišťované v loňském roce.