Hned několik výhod má podle starosty Mělníka Miroslava Neumanna záměr, který byl vytvořen teprve v minulém týdnu na jednání v Praze. Podle tohoto záměru by v roce 2009 mohly začít dvě etapy výstavby obchvatu města Mělníka najednou – a sice první a poslední etapa.

Ve stejné době by tedy mělo začít propojení Pražské a Mladoboleslavské ulice na jedné straně města, na straně druhé stavba komunikace od areálu bývalých jatek po napojení na stávající obchvat.

Výhody takového záměru? Starosta Neumann má jasno. „První etapa je nejlépe připravena, čtvrtá zase vyřeší nejvíce problémů s dopravou, protože odvede automobily z vytížených částí Pšovka a Mlazice,“ vysvětlil Neumann. To je však jen jeden ze tří důvodů, proč jednání směřují k tomuto řešení. „Další výhodu vidím v tom, že pokud se postaví začátek a konec obchvatu, je reálnější, že se udělá i zbývající spojnice. Tímto řešením bychom tedy měli odvrátit obavy lidí, že by se mohly vybudovat jen některé etapy a práce by se pak v některé fázi zastavily, aniž by byl obchvat kompletně dokončen,“ pokračoval Neumann.

A konečně třetí důvod. „Druhá a třetí etapa obchvatu procházejí blízko zastavěného území. Než se začne s pracemi tam, doufáme, že bude zřejmé, zda by tento úsek obchvatu nešel nahradit přeložkou silnice I/16, která je rovněž v plánu,“ zdůvodnil starosta. Z nevýhod tohoto řešení lze zmínit snad jedinou věc. Pokud se začne dvěma etapami zároveň, bude to znamenat více dopravních omezení ve městě současně.

Starosta však zdůraznil, že jde teprve o záměr, o kterém se ještě bude jednat, tedy nikoliv o hotovou věc. Záměr vzešel z jednání, u kterého byli účastni zástupci města Mělník, Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstva dopravy České republiky.

Podle tohoto záměru je výstavba druhé a třetí etapy obchvatu naplánována na roky 2011 a 2012. Obchvat města Mělník není akcí města a je plně hrazen Státním fondem dopravní infrastruktury. „Neznamená to však, že by nás obchvat nic nestál. Město musí zaplatit některé doplňkové stavby, jako například veřejné osvětlení či chodníky,“ uzavřel starosta Neumann.

 

 

Financování obchvatu

Jak bude Státní fond dopravní infrastruktury postupně
uvolňovat peníze?

rok 2008:
76,8 milionu korun

rok 2009:
133 milionů korun

rok 2010:
113 milionů korun

rok 2011:
zbytek (asi 600 milionů korun)