Do nevyužívané části jejího areálu se starými budovami se 17. března sjely téměř tři stovky policejních těžkooděnců – s cílem vyzkoušet si různé modelové situace, s jakými se mohou setkat při výkonu služby.

Nepoužívanou část rozlehlého areálu, kde cvičení nijak neomezovalo nezúčastněnou veřejnost, organizátoři připravili tak, aby se trénované scény co nejvíce přiblížily reálnému prostředí. „Nechyběly tak ani pyrotechnické efekty,“ poznamenal Truxa. „Pomáhali nám zdravotníci z Asociace dobrovolných záchranářů ČR, kteří nejen že provedli výcvik zdravotníka každého družstva pořádkové jednotky, ale také se postarali o namaskování figurantů představujících zraněné, aby byl vizuální dojem pro policisty opravdový a co nejvíce se přiblížil realitě,“ uvedl dále mluvčí.

Výcvik maximálně přiblížený realitě nabídl policistům několik různých scénářů. Došlo třeba na nácvik vyklizení budovy nelegálně obsazené squattery. Nechyběl však ani doprovod manifestujících při ohlášeném pochodu, který se však rozhodla narušit skupina agresivních odpůrců, kdy bylo třeba situaci zvládnout a znesvářené tábory od sebe oddělit. Dokonce nasazení policejních psů, a to i se sejmutými náhubky, se uplatnilo v rámci modelové situace, kdy veřejný pořádek narušila větší skupina agresivních lidí.

„Cílem cvičení bylo procvičit taktické postupy pořádkových jednotek při hromadném zákroku, koordinaci jednotek na všech úrovních velení a vzájemnou komunikaci,“ shrnul Truxa, k čemu posloužily rachot i krvavé scény vytvoření pomocí skutečně velmi realistického maskování.