„Půjde o prodloužení tří vlečkových kolejí kontejnerového terminálu, a dostavbu kvalitních skladovacích a manipulačních ploch. Její součástí je rovněž odvodnění, osvětlení a pevná jeřábová dráha pro portálové jeřáby na elektrický pohon,“ vysvětluje zástupce zhotovitele Pavel Brůžek.

Nová stavba by měla zpevňovat také protipovodňovou hráz, která se v roce 2013 při povodni trhala a propouštěla vodu.

Nový povrch v kombinaci s elektrickým jeřábem a prodlouženými koleji by měly v této lokalitě přispět ke zlepšení životního a pracovního prostředí a zároveň také k oddálení veškeré manipulace od města. „Pro optimalizaci vlečkového provozu budou koleje propojeny kolejovými spojkami a na konci terminálu zapojeny do prodloužení současné vlečkové koleje. Ta se pak stane výtažnou kolejí,“ doplňuje zástupce zhotovitele Pavel Kouba.

Mělnický přístav je celoročně v provozu a jeho hlavním posláním je zajišťovat prostor pro překládku zboží mezi vodní, silniční a železniční dopravou. Jedná se zejména o agrární produkty, stavebniny, substráty, železo, chemické výrobky, ale také kusové zásilky či investiční celky.