Konec elektrárenského bloku o výkonu 500 megawattů je prvním krokem k „ozelenění“ mělnické výrobny. Hlavní součástí tohoto plánu je úplný odchod od uhlí a jeho postupné nahrazení plynem.

„Lokalitu Mělník chceme pro teplárenskou výrobu rozhodně zachovat. Nejprve odstavíme dva ze tří hnědouhelných zdrojů, které nahradíme čistšími technologiemi. V horizontu dalších let počítáme s uzavřením i posledního uhelného bloku a kompletní přeměnou na nízkoemisní výrobu, která se bude opírat především o novou paroplynovou elektrárnu,“ uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Očkování proti covid-19. Ilustrační foto.
Ženy mají obavy z očkování. Změnil se mi menstruační cyklus, svěřují se některé

Skupina ČEZ tak postupně ukončuje výrobu elektrické energie z uhlí a přechází na bezemisní zdroje energie. Lokalita Mělník se proto v budoucnu přemění z elektrárensko-teplárenského provozu na čistě teplárenský. „Celou mělnickou elektrárnu ČEZ postupně změní na nízkoemisní. Celková investice v lokalitě může od letošního roku do roku 2030 dosáhnout 20 až 30 miliard korun,“ řekla před časem ČTK mluvčí ČEZ Alice Horáková.

Emise budou poloviční

Odstavení EMĚ III je prvním krokem postupné přeměny celého komplexu, jehož provoz by měl být více ekologický. "Po kompletní transformaci lokality předpokládáme pokles emisí na výrobu elektřiny a tepla na méně než polovinu proti současnému stavu," popsala Horáková. Uhelné zdroje v Mělníku nahradí nové s nižšími emisemi plynová kotelna a paroplynový zdroj. „ČEZ zvažuje také další možnosti, jako zařízení na energetické využití odpadů, elektrokotle nebo kotle na biomasu,“ uvedla Horáková.

Polívkovi na svých pozemcích zakládají tůně, mokřady i aleje
Chceme pozemky vrátit přírodě, říkají manželé, kteří se přestěhovali na venkov

Elektrárna Mělník dodává teplo pro Mělník a Neratovice, Prahu či Horní Počaply. Teplo vyrobené v této lokalitě hřeje na čtvrt milionu domácností.

Elektrárenský blok je umístěn v nejvyšší budově areálu a byl určen pouze k výrobě elektřiny. Do provozu byl uveden v roce 1981 a stihnul vyrobit 77 milionů megawatthodin elektřiny. To je množství, které by pokrylo současnou spotřebu elektřiny Prahy na 12 až 13 let. Až do zprovoznění nového zdroje v Ledvicích byla největším uhelným blokem v Česku. V letech 1994 až 1998 prošel blok výraznou modernizací s cílem prodloužit jeho životnost a dočkal se odsíření

#clanek|5949614#.

Majitele uhelných elektráren nutí k akci evropská snaha o snížení emisí, ale také ekonomické důvody. Provoz elektráren a tepláren totiž prodražuje rostoucí cena emisních povolenek. Miliardové investice z minulých let, které měly pomoci modernizovat spalování uhlí tak už teď nedávají smysl.