V loňském roce vybrala místní charita něco málo přes 115 tisíc korun. Podle Markéty Pomšárové Židlické z Farní charity Neratovice byly prostředky použity k zakoupení edukačních a terapeutických pomůcek jako jsou například pomůcky k rozvoji paměti, myšlení a pozornosti či pomůcky k procvičení jemné motoriky pro denní stacionáře v Odolena Vodě a Obříství. „Peníze se použily i pro domy s pečovatelskou službou, ve kterých neratovická charita provozuje pečovatelskou službu, například Dům sv. Jakuba v Libiši nebo DPS v Klecanech,“ vysvětlila Pomšárová Židlická.

Jako každý rok i letos ovšem policisté varují před podvodníky, kteří by se sami na této dobročinné sbírce chtěli obohatit. Policie eviduje už několik podvodníků v celé republice. Koledování podléhá přesným pravidlům. Skupinku tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné mudrce, kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi. Podle mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové lze koledníky rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. „Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může vyžádat,“ vysvětluje policejní mluvčí.

Kasička musí být úředně zabezpečená místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je také nalepena nálepka se znakem Charity. „Zásadním rizikem je ale také to, že se někdo za veřejnou sbírku pouze schovává a peníze tak z lidí láká podvodným způsobem,“ říká Johnová.

Podvodníkům hrozí pokuta až do výše půl milionu korun. „Pokud by se prokázalo, že někdo úmyslně vybral v rámci nelegální sbírky více než pět tisíc korun, dopustil by se trestného činu podvodu, za který trestní zákoník ukládá sazbu v dolní hranici až dvou let odnětí svobody,“ dodává policejní mluvčí.