Pečovatelská služba Farní charity stojí před těžkým úkolem. Kvůli nízké dotaci od města je ve finanční ztrátě a zvažuje převést některé klienty pod službu městskou. Senioři ale změnu odmítají.

„Jsou dlouhá léta zvyklí na naši službu a k městské organizaci nikdo přejít nechce,“ říká ředitelka charity Miloslava Machovcová s tím, že změnu by špatně snášeli hlavně těžší pacienti, u kterých pečovatelky tráví i několik hodin denně.

Manažerka kvality sociálních služeb Dana Jarešová líčí reakce seniorů, které už pracovnice o možném převedení předběžně informovaly. „Mají strach, co s nimi bude dál a nechtějí, aby naše pečovatelky vystřídali jiní lidé,“ vysvětluje a dodává, že u klientů jde hlavně o psychologickou záležitost.

„Tito lidé našim pečovatelkám několik let otevírají své soukromí, je to pro ně hodně intimní záležitost a tak se nelze divit, že z náhlé změny mají obavy,“ popisuje Dana Jarešová a zdůrazňuje, že velkou roli hrají zavedené postupy pečovatelek u klientů.

„Mají zažitý určitý harmonogram, snad by se dalo i říci rituál, a nesmí se zapomínat, že lidé v seniorském věku zásadní změny v soukromém životě snášejí velmi těžce,“ upozorňuje manažerka.

Ředitelka Farní charity Miloslava Machovcová k tomu doplnila, že záležitost chtějí vyřešit do konce roku. „Jestli scházející peníze neseženeme, budeme muset propustit některé pečovatelky a část našich klientů pod městskou službu převést,“ řekla závěrem.

 

Charitá uvítá podporu od lidí

Dvě stě padesát tisíc korun, o které neratovické zastupitelstvo Farní charitě zkrátilo původně požadovanou částku, organizaci citelně chybí. „Jsme ve ztrátě, což je dlouhodobě neudržitelné,“ říká ekonomka Charity Hana Neumitková s tím, že shánějí další sponzory, kteří by byli ochotni na sociální služby přispět. „Budeme vděční každému za jakýkoliv příspěvek,“ dodává ekonomka, která uvádí číslo účtu střediska Neratovice, na nějž je možné finanční dary posílat.
Číslo účtu je 0461220399/800, variabilní symbol 777.