Už jen osm dnů zbývá obci Byšice k tomu, aby zajistila průtočnost bývalého náhonu mlýnského potoka, do kterého se stahuje voda z dešťové kanalizace.

Vesnici to nařídila Česká inspekce životního prostředí, která v Byšicích v polovině minulého týdne provedla letos už druhé šetření. Hlavním důvodem návštěvy inspektorů byl stálý problém s odpadními vodami, které někteří majitelé nemovitostí do dešťové kanalizace načerno vypouštějí.

Splašky tekly do zámku

Ještě nedávno splašky vtékaly přímo do sklepení byšického zámku, před nímž kanalizace ústí. Majitel barokní stavby Jaroslav Kostka pro Deník před časem uvedl, že zapáchající kaly poškodily statiku celé budovy, a znemožnily tak její rekonstrukci.
Jedním z nápravných opatření, které Byšicím uložil mělnický vodoprávní úřad, bylo vyčištění mlýnského náhonu, jímž by měla voda odtékat směrem od zámku.

Obec nechala na své náklady zanesené koryto v létě vyčistit. Podle Jaroslava Kostky však bylo vybagrování koryta, které nikam neústí, zbytečné. „Voda se v kanálu drží a neskutečně zapáchá,“ konstatoval Kostka a dodal, že lidé nadávají, protože se v kvasících splašcích množí komáři.

Jedná jen málo lidí

Obecní úřad majitele všech domů, kteří odpadní vody vypouštějí, na jejich protiprávní jednání už několikrát upozornil. Jen část z nich však začala situaci řešit.

Podle starosty Byšic Juraje Brnuly jde asi o čtvrtinu oslovených vlastníků nemovitostí. „Většina z těch, kteří na naše výzvy reagovali a začali pracovat na nápravě, už do dešťové kanalizace nic nevypouští. Ke každé zaslepené přípojce máme vytvořený protokol a fotodokumentaci,“ prohlásil Brnula.
Podle starosty nemá obec dost pravomocí na to, aby mohla donutit všechny domácnosti k zaslepení černých přípojek.

„Snažili jsme se situaci řešit, ale uspěli jsme jen zčásti. Když nás majitel nemovitosti, na kterou máme podezření, nepustí na pozemek ke kontrole, tak jsme s našimi možnostmi skončili,“ prohlásil starosta.

Čistou vodu zasáknout

Část vlastníků domů, kteří se rozhodli zmizet ze seznamu hříšníků, zvolila podle Brnuly zřízení domácích čistíren odpadních vod s tím, že by vyčištěnou vodu vypouštěli do dešťové kanalizace. „Když už se lidé rozhodli investovat do čističky, mělnický vodoprávní úřad jim vypouštění vyčištěné vody do kanalizace nepovolil,“ poznamenal starosta Byšic.

Potvrdil to i vedoucí vodoprávního úřadu mělnické radnice Pavel Hronek. „Vyčištěnou vodu je možné vypouštět pouze přímo do toku nebo do zásaku na vlastním pozemku,“ vysvětlil Hronek.

Jímka nebo žumpa

Majitelům nemovitostí bez většího pozemku, na který by bylo možné vodu vypouštět, tak zbývá jediná možnost: vybudovat bezodtokové jímky, které by po naplnění vyvážel fekální vůz.

Tisíce i miliony

Lidem, kteří problém neřeší, se nečinnost může vymstít. Podle mluvčí České inspekce životního prostředí Ivany Awwadové si totiž inspektoři vyžádali jejich jmenný seznam. „Jedná se o majitele nemovitostí v ulicích Nová, Boženy Němcové, Střední, Spojovací, Úzká a Na Výšinkách,“ připomněla Awwadová.

Za nedovolené vypouštění odpadních vod je možné vlastníkovi kanalizace, jímž je obec, uložit pokutu v rozmezí od deseti tisíc do deseti milionů korun. Majitelé domů, kteří fekálie do svodů dešťové vody vypouštějí, pak mohou přijít až o padesát tisíc korun.

Řešení je prosté

Náprava stávající situace je velmi prostá. „Stačí, když majitelé nemovitostí prokazatelně přeruší napojení splaškových vod do dešťové kanalizace,“ vysvětlila Ivana Awwadová.