Účastníci si na snídani přinesou lokální dobroty nebo mohou využít farmářských trhů na náměstí Míru. Slavnostní den je věnován podpoře fair trade, způsobu obchodu, který umožňuje pěstitelům a řemeslníkům v rozvojových zemích uživit se vlastní prací za důstojných podmínek.

Výrobci v rámci fair trade dostávají za svou práci výkupní cenu, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu umožňující důstojné živobytí. Fair trade znamená spravedlivější obchodní podmínky, dodržování lidských práv a šetrnost k životnímu prostředí.

Světový den se ve světě slaví od roku 2002 každý rok, v Česku od roku 2004. Vrcholem oslav Světového dne pro fair trade se od roku 2011 stal piknikový happening s názvem Férová snídaně. Ve stejný okamžik dochází na mnoha místech ke společné snídani všech příznivců této události. Mezi hlavní principy akce patří veřejnost, neformálnost a propojení s výrobky vyprodukovanými v místě snídaně.

Férovou snídani v Mělníku organizuje místní městská knihovna. „Účast na pikniku je vždy závislá na počasí. Průměrně se každý rok sejde čtyřicet až padesát lidí. Ani letos nebude chybět výtvarný program pro děti a Semínkovna“, podotýká ředitelka knihovny paní Hana Lumpeová.

Marta Dušková