Představit staré indické tradice a seznámit obyvatele se svým způsobem života přijeli v minulém týdnu stoupenci hnutí Hare Krišna.
Už dopoledne udivili kolemjdoucí průvodem městem, kdy vůz tažený voly doprovázeli věřící za zpěvu modlitby – mantry. Jízda byla pozvánkou na podvečerní program v areálu domu dětí a mládeže. „Padayatra je každoroční pochod proti násilí, kterého je ve světě stále víc,“ řekl k akci jeden z organizátorů Jan Smrž s tím, že skupinu čeká sedmnáctidenní pochod Polabím. „Pokračujeme směrem do Brandýsa, Čelákovic a Lysé nad Labem,“ doplnil Smrž.

Večerní galaprogram začal hrou na indické nástroje a ukázkami tradičních tanců. Tanečnice ve stylových šatech obdivovali všichni návštěvníci: ženská část kvůli střihu, barvám a šperkům, mužskou polovičku zaujal půvab trojice dívek.

Beseda přiblížila životní styl hnutí. „Nečekáme, že nás budou všichni následovat, jen nabízíme alternativu jak žít, ale nikomu ji nenutíme,“ řekl moderátor večera, který vysvětloval pravidla jejich víry, oblékání a stravy. Dětem hnutí zahrálo dvě divadelní pohádky a děvčátka stála frontu u stolečku, kde jim dvojice dívek malovaly na obličej barevné obrazce z teček podle starověké tradice.

Moderátora potěšil zájem návštěvníků. „Jste úžasní - jezdím s Padayatrou už čtyři roky, ale takhle inteligentní a závažné otázky mi ještě v žádném městě nekladli,“ ocenil besedující diváky. Jan Smrž závěrem upozornil, že indické tance mohou zájemci vidět i v průběhu roku. „Stačí se zkontaktovat s pražským Centrem védských studií a domluvit si vystoupení,“ nabídl Smrž a dodal, že středisko je třeba oslovit s delším předstihem, protože dívky vystupují po celé Evropě.

Pavel Schebesta