Kaly u ostravských lagun, které zůstaly v areálu po bývalé chemičce Ostramo, mají skončit v Kralupech nad Vltavou. Odpadová společnost AVE je tam chce likvidovat ve své spalovně průmyslových odpadů.

Do Kralup by tak během několika následujících let mělo AVE odvézt desítky tisíc tun kalů, které má v rámci zakázky odtěžit z areálu chemičky.

Vedení Kralup nad Vltavou chce usilovat o to, aby se ostravské kaly do města vůbec nedostaly. Potvrdil to místostarosta města Libor Lesák, podle něhož je region už tak dost průmyslově zatížený. Spalovna, kam by měly kaly z Ostravy putovat, je přitom přímo ve městě.
„Už jsme zahájili kroky, které by nám měly pomoci k odvrácení těchto plánů. Firma AVE musí do dvou let od podpisu smlouvy vypracovat studii EIA na technologický postup na odtěžení a likvidaci kalů, jinak zakázku dostane firma, která skončila na druhém místě. Jako účastník řízení budeme tuto studii připomínkovat," prohlásil kralupský místostarosta.

Podle něho bude firma muset nechat zpracovat další studii vlivu záměru na životní prostředí, a to kvůli navýšení stávající kapacity spalovny. „Chápeme, že se ty kaly musejí někde spalovat, ale nejde nám na rozum, pro by se měly vozit až do středních Čech," připomněl Libor Lesák.

Plány odpadové společnosti AVE podle vedoucího kralupského odboru životního prostředí nejsou protizákonné. „Ač to zní nelogicky, že by se do Kralup vyplatilo vozit odpad z druhého konce republiky, tak to samo o sobě není porušení zákona. Protizákonná činnosti by to byla, pokud by se ukázalo porušení nějakého právního předpisu," konstatoval vedoucí odboru.