„Šest cizinců předložilo cestovní doklad, podle něhož byli ztotožněni, měli také oprávnění k pobytu. Pracovní povolení nebo povolení k zaměstnání však ani jeden z nich neměl,“ přiblížila v úterý 16. července podstatu problému Markéta Johnová z mělnické policie. „Se všemi šesti cizinci policisté zahájili správní řízení ve věci správního vyhoštění z území smluvních států Evropské unie,“ přešla k následkům.

Johnová současně upozornila, že odbor cizinecké policie krajského policejního ředitelství bude v podobných akcích pokračovat. A už akce na Mělnicku ukázala, že kontroly míní velmi vážně. Na pomoc totiž přijeli také zástupci týmu oddělení dokladů a specializovaných činností z pražské Vinoře, přizvaní jako experti na odhalování padělaných dokumentů.