Problém se zaměstnancem, který byl ve výpovědní lhůtě a onemocněl, ale přitom už chodil do nového zaměstnání, zažila mělnická společnost Arthur-Gips v Mělníku za čtrnáct let jen jednou. „S nemocemi u zaměstnanců problém nemáme. Jsou velmi ukáznění a s firmou loajální. V tomto jediném případě jsem využil soukromou firmu, která se zabývá kontrolou nemocných,“ vysvětlil majitel mělnické firmy se stavebními materiály Vladimír Špulák. „Po takovém zjištění, jsem to vyřešil srážkou ze mzdy zaměstnanci,“ dodal Špulák.

V Čechách totiž existuje i detektivní agentura, která se zabývá kontrolou nemocných zaměstnanců. Tam se mohou obrátit zaměstnavatelé, kteří mají podezření, že jejich zaměstnanec nedodržuje léčebný program předepsaný lékařem. První dva týdny totiž platí zaměstnavatel a má právo si své podřízené kontrolovat. „Nemocnost řadových zaměstnanců se často pohybuje až do výše deseti procent. Minimálně padesát procent nemocnosti nad celorepublikovým průměrem bývá podvodné,“ uvádí majitel detektivní agentury pro kontrolu nemocných Martin Hladík.

Po oslovení patnácti velkých firem na Mělnicku se pro Deník majitelé a ředitelé společností odmítli vyjádřit z důvodu, aby nedávali špatný návod svým zaměstnancům, jak s pracovní neschopností zacházet.

Najdou se samozřejmě i tací, kteří režim na neschopence stanovený lékařem nedodržují a klidně si odjedou na dovolenou, těch je ale jen velmi málo. Většina lidí se bojí kontroly, nejen že by mohli přijít o nemocenské dávky, ale nakonec i o zaměstnání. „Jsem na neschopence kvůli rizikovému těhotenství. Kontrola u mě byla před nedávnem kolem poledního. Vůbec jsem netušila, že mohu dostat pokutu, když mě doma neodchytí. Teď už budu vycházky dodržovat na minutu přesně,“ uvedla Jana ze Mšena, která si nepřála uvést příjmení.

„Jsem v pracovní neschopnosti už rok, mám problém se zády, ale vycházky dodržuji opravdu přesně, jak mi je stanovil lékař. Bojím se, že přijde kontrola a nevím, jak bych to vysvětloval. Když jsem marodil ještě za minulého režimu, chodily kontroly celkem pravidelně, od té doby mám z toho obavy,“ řekl šedesátiletý Pavel z Mělníka.

Podle vedoucí oddělení vnitřních a vnějších vztahů Renáty Provazníkové z České správy sociálního zabezpečení dočasně práceneschopný pojištěnec má povinnost dodržovat ošetřujícím lékařem stanovený režim. V zásadě platí, že se nemocný má zdržovat na platné adrese, kterou sdělil ošetřujícímu lékaři a je zaznamenána v neschopence. „Každý dočasně práce neschopný pojištěnec by měl vědět, že může být zkontrolován kdykoliv během doby, kdy je na neschopence. Kontrola přitom může proběhnout i v prvních třech dnech dočasné pracovní neschopnosti, za které nenáleží žádná výplata, takzvaná karenční doba,“ řekla Provazníková.

Kontrolu provádí pověření zaměstnanci okresní správy sociálního zabezpečení. V období prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti, za které náleží náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem, může kontrolu dodržování režimu kromě okresní správy sociálního zabezpečení provádět i zaměstnavatel.

„Kontrola především plní preventivní funkci. Cílem není někoho trestat nebo postihovat, jde především o to, aby dočasná pracovní neschopnost a čerpání nemocenského nebylo zneužíváno,“ vysvětlila Provazníková. Dále uvedla, že se kontrolují ti, k jejichž kontrole dá podnět ošetřující lékař nebo zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec nedodržuje režim dočasně práce neschopného pojištěnce, ale i namátkou vybraní lidé.

„Lidé si často myslí, že kontrola nemůže přijít večer nebo během svátku či víkendu. To je ale omyl, kontrola může být v zásadě provedena kdykoliv. Existuje-li důvodné podezření, může být provedena i například v pozdních hodinách,“ konstatovala vedoucí komunikace.

K častým prohřeškům lidí na neschopence patří nedodržení lékařem stanovené doby vycházek, neoznačení zvonku a bytu jmenovkou, nepřítomnost v místě pobytu nebo přistižení nemocného při práci, například při malování bytu nebo sekání zahrady. Prokáže-li se, že k porušení skutečně došlo, zahájí správa řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí o krácení nebo v případě opakovaného nebo závažného porušení i odnětí nemocenského.