Provaz zvonů však třímají ve svých rukou i v dalších svatostáncích v blízkém i širokém okolí. Na svém kontě mají řadu oblíbených projektů a pravidelně se účastní mimo jiné Dnů evropského dědictví, Noci kostelů či Mělnického vinobraní a mnoho dalších. Stojí také za pořádáním vlastní akce Den zvoníků, kterou si každoročně 12. září připomínají památku na sv. Quida, patrona zvoníků. Od roku 2009 se tak v pravé poledne v Mělníku a v okolí rozeznívají všechny zprovozněné zvony, jenž kvůli špatnému stavu či nezájmu lidí předtím utichly. Zdejší zvoníci před sedmi roky oživili také zvon sv. Barbora v kostele Čtrnácti svatých pomocníků v Mělníku. Provaz ze sakristie vedoucí ke zvonu v sanktusní věžičce měří přes dvacet metrů.