Fotky pocházejí z pobytu školáků v Německu, podpořeného státním dotačním programem na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy Spolu v Evropě. Autorem většiny z nich je dnešní student mělnického gymnázia Jana Palacha Yaroslav Pryjmak.

Podle učitelky německého a českého jazyka Mileny Tamelové se deváťáci loni zaměřili na dvě z nabízených témat, holocaust a boj proti rasismu, xenofobii a antisemitismu.

Německým cílem školáků byl Oraniengburg, partnerské město Mělníka, k němuž patří koncentrační 
tábor Sachsenhausen. Navštívili rovněž památník holocaustu v Berlíně a další památky, vztahující se k holocaustu.

„Pro děti bylo téma holocaustu vzdálené jen zdánlivě. Právě v deváté třídě probírají v dějepisu druhou světovou válku. A historie k nim promlouvá v souvislosti se současným děním, 
imigrační krizí, vztahy mezi lidmi…" vysvětluje Milena Tamelová, která byla po čtyři roky třídní učitelkou loňských deváťáků, „v rámci projektu jsme si hodně povídali o minulosti, například o Nicholasi Wintonovi nebo Oskaru Schindlerovi, kteří za druhé světové války zachraňovali Židy. Probírali jsme to z různých pohledů, třeba zda by se i v dnešní době našel někdo, kdo by pomohl. Také jsme se bavili o knize Deník Anny Frankové, kterou děti četly."

Mělničtí školáci byli během týdenního pobytu v Německu rovněž hosty partnerské školy v Oranienburgu, kde se setkali se svými vrstevníky. „Seznámili se s tamním systémem výchovy proti rasismu a xenofobii, který vychází z letitých zkušeností," připomíná Milena Tamelová, podle které jsou německé děti zvyklé ze svého okolí na lidi jiných národností.

„Inkluze, která se u nás nyní probírá, je pro Němce samozřejmostí. Mají skvěle propracovaný program 
přípravy, děti jiných národností jsou okamžitě začleněny do kurzů němčiny, když ji zvládnou, jdou do škol, kde se jim věnují sociální pracovníci nebo zvláštní pedagogové. A materiální podpora je tam pro nás až nepředstavitelná," vypráví Milena Tamelová.

Výstava Holocaust očima dneška pokračuje v prostorách radnice až do začátku listopadu. Poté by se měla představit i v Základní škole Jindřicha Matiegky v Pražské ulici v Mělníku.