Někteří místní obyvatelé se netajili obavami. "Ano spalují odpadní látky, ale muselo dojít k nějaké nehodě, toto je již abnormální," napsal na sociální síti například Jiří Macháček.

Dým je způsoben flérováním, což je spalování přebytečných hořlavých plynů.

Podle města ale není důvod k obavám. „Dle telefonického vyjádření hasičů nedošlo ke zvýšení škodlivin ve vzduchu. Zvláštní opatření tedy zatím nutná nejsou,“ uvedla radnice.

Fléra, známá také pod dalšími označeními, z nich v češtině patří k asi nejběžnějším výraz „polní hořák“, je zařízení určené ke spalování přebytečných hořlavých plynů, které by bez jeho použití unikaly do ovzduší. Využívá se zejména v chemických závodech, ropných rafineriích či provozech na zpracování zemního plynu.

Slouží jak v rámci běžného provozu, čili zcela standardně (kdy se lze setkávat i s voláním po lepším využití tohoto zdroje energie, které by současně bylo šetrnější k planetě), tak při řešení havarijních stavů nebo v případě technologických změn. Zvláště v případě chemiček, kdy se při nájezdu provozu po odstávce technologie či její modernizaci používají polní hořáky ke spalování počáteční nestandardní produkce, někdy optické a akustické efekty spojené s jejich provozem dokážou nejen vyvolávat pozornost okolí, ale i lidi vylekat.