Rozbitá okna, zanedbaná zahrada a uvnitř holé stěny. Pohled na dům ve Všetatech, ve kterém strávil student Jan Palach celý svůj krátký život, vyhlíží smutným až skličujícím dojmem. Jedinou připomínkou Palachova odbojného skutku je pamětní deska upevněná na zdi domu.
Proč se po čtyřiceti letech od jeho smrti nepřipravuje vzpomínková akce právě před jeho domovem, je místním lidem jasné. Pozbyla by totiž veškeré důstojnosti.

Lumír Horák, Janův bývalý známý a předseda Společnosti Jana Palacha ve Všetatech, řekl, že o dům jeho vlastníci už dlouhou dobu nepečují: „Paní Palachová dům prodala ženě, která zemřela a zůstali po ní dva vnuci. Ti se ale
o dům nestarají. Věřím, že by o něj bylo mnoho zájemců.“

Když se před časem redaktoři Deníku obrátili na všetatského starostu Miroslava Balouna s tím, zda městys nezamýšlí odkoupit dům například pro vybudování památníku, odpověděl, že s tím nepočítají. „S vlastníkem je velmi špatná komunikace. Dům je jeho a s tím, že je ve špatném stavu, nemůžeme nic udělat,“ uvedl Baloun.

Od doby, kdy chtěl Jan Palach sebeupálením vyburcovat národ proti normalizaci po srpnových událostech roku 1968, uběhlo čtyřicet let. Letošní připomenutí výročí jeho smrti, které připadá na pondělí 19. ledna, je připraveno v Mělníku. Do města přijede prezident Václav Klaus
a řada českých a francouzských politiků, aby v Tyršově ulici v Jungmannových sadech slavnostně odhalili památník nazvaný Pocta Janu Palachovi. Pomník bude připomínat čin mělnického studenta jen nedaleko od místa, kde pravidelně usedal do lavice gymnázia.