Od roku 2015 se uskutečnily již čtyři podzimní výsadby, při nichž bylo vysazeno celkem 111 stromů a 330 keřů, a to také na dalších místech; těmi jsou Českobratrská, Roubíček a Cukrovarská.

„Zatímco v předchozích třech případech probíhala výsadba blíže centru, ta zatím poslední se týkala okrajové lokality Brabčov. Na to, aby zde mohlo zakořeňovat 10 dubů zimních, 29 třešní ptačích, dvě lípy srdčité, dva jeřáby oskeruše a 11 bříz, přispěla městu Nadace ČEZ 150 tisíci korunami,“ uvedl Schnepp.

Brabčovská oblast se nyní mění díky penězům získaných z různých zdrojů, připomněl starosta Ctirad Mikeš (Mé město). Hovoří o lokalitě s intenzivně se rozvíjející zástavbou individuálního bydlení bez jakéhokoliv zázemí pro volnočasové vyžití dětí i možnosti posezení dospělých.

„Toto momentálně řeší aktuálně realizovaný projekt z participativního rozpočtu Středočeského kraje – Můj kraj,“ připomněl chystanou volnočasovou a relaxační zónu se zastřešeným piknikovým sezením, herními prvky a dalším mobiliářem, ale i krmelcem s informační tabulí přibližující, čím je vhodné krmit volně žijící zvířata. „Díky bezprostřední blízkosti nezastavěné krajiny je totiž toto místo navštěvováno i lesní zvěří. Vše bude propojeno sítí cest,“ poznamenal Mikeš.

Právě podle toho, kudy v budoucnu povedou cesty nebo kde bude volné prostranství, se řídí vysazování stromů. A starosta plánuje, že sázení zde bude pokračovat: třeba aby dřeviny poskytovaly stín odpočívajícím návštěvníkům relaxační zóny.

„Samozřejmě vytvoří i přirozené zelené bariéry, které sníží prašnost a hlučnost. Případně se stanou útočištěm v přírodě žijících živočichů, hlavně ptactva,“ uvedl Mikeš s tím, že město se bude opět snažit uspět u Nadace ČEZ v jejím grantu Stromy.

Měnit podobu místa pomáhají jak projekt města, jímž je právě výsadba stromů, tak i projekt občanů: díky penězům od kraje aktuálně budovaná rodinná sportovní a relaxační zóna. Společným úsilím se tak podaří vytvořit chybějící pásmo přechodu mezi zastavěnou a obdělávanou částí krajiny.

Městský odbor životního prostředí města při plánování výsadby spolupracuje se zástupkyní místního okrašlovacího spolku P.U.N.K. (Park-Ulice-Náměstí-Krajina) Klárou Dědovou a specialistou na zahradnické a arboristické práce Martinem Hnilicou. „Následnou péči o stromy bude mít na starost odborná firma,“ připomněl Schnepp.