Tímto zlatem se chemička, jež má ve svém výrobním areálu úly od roku 2018, ráda pochlubí: udělené ocenění totiž potvrzuje nejenom vynikající chuť medu přihlášeného do soutěže, ale také jeho vysokou kvalitu. Vzhledem k tomu, že všechny vzorky zkoumá laboratoř, zda neobsahují nic, co do medu nepatří, je to pro firmu důkaz, že její slova o čistotě prostředí v okolí Spolany i přímo v chemičce mají opodstatnění. Další potvrzení pak přinášejí výsledky spolupráce s rybáři při zarybňování Labe či s ornitology v rámci podpory hnízdění sokolů stěhovavých.

Spolana také fandí ornitologickým výpravám spojeným s pozorováním vodního ptactva na dočišťovací nádrži. „Čistotu areálu potvrzuje přítomnost vydry říční, čírky obecné, ledňáčka říčního nebo pstruha obecného, tedy živočichů vysoce citlivých na kvalitu životního prostředí,“ zdůraznil v pondělí Pavel Kaidl, mluvčí skupiny ORLEN Unipetrol, k níž Spolana náleží.

Je to i důvod, proč si včelaření ve Spolaně pochvaluje jednatel firmy Miroslav Falta. Byť vyprodukovaný med slouží i jako originální dárek pro partnery, důraz klade právě na výsledky laboratorních zkoumání umožňujících získat ocenění v soutěži Český med: „Včely zabezpečují opylení kulturních plodin i volně rostoucí vegetace uvnitř našeho závodu i v jeho okolí, ale také pomáhají monitorovat kvalitu životního prostředí. Velmi nás těší, že spolanský med plní všechny normy podle odborných testů Výzkumného ústavu včelařského.“

Výsledky soutěže zároveň ukazují, že producenti, kteří svůj med přihlásili, si jsou kvalitou jisti. Včelaři z celé republiky přihlásili do letošního ročníku 149 vzorků, z nichž 113 bylo oceněno zlatou medailí a devět získalo stříbrnou. Jednatel a současně vedoucí výzkumu a zkušební laboratoře Výzkumného ústavu včelařského připomněl, že produkt Med květový z Polabí ze Spolany přesvědčil porotce po všech stránkách a zlatou medaili získal za maximální počet 100 bodů. S tím, že se jen potvrdila dřívější zjištění.

„Pro neratovický podnik jsme již dříve realizovali důkladné rozbory květového medu, a to s výbornými výsledky ve všech sledovaných kritériích. Vynikající kvalita medu ze Spolany opakovaně dokresluje ostatní ukazatele čistoty životního prostředí v areálu podniku a jeho okolí,“ konstatoval Titěra.

Uspět v soutěži Český med nicméně neznamená jen mít kvalitní produkt. Důležité také je umět ho nabídnout. Hodnoceny byly nejen smyslově postižitelné veličiny včetně chuti, ale také fyzikální a chemické vlastnosti, správnost etikety i celkový estetický dojem balení.

Nyní ve Spolaně, konkrétně v místech, kde se kdysi vyráběly sacharin a čokoláda, chovají osm včelstev. K medobraní pozvali tamní včelaři i školáky, kteří mohli sledovat, co všechno je třeba udělat, než se med z plástů v úlech dostane až do sklenic.