Účastníci si nejprve „naživo" prohlédli obsazená hnízda jiřiček a vlaštovek v historické části Mělníka a měli možnost se tak prakticky seznámit s rozdílnými hnízdními nároky těchto blízce příbuzných ptáků, kteří jsou při hnízdění zcela závislí na lidských stavbách. Účastníci vycházky se dozvěděli, že dnes již existuje v případě známého hnízdění rorýsů na budově povinnost zachovat hnízdiště i po rekonstrukci objektu.