O životním prostředí, správném chování v přírodě i o udržování pořádku nejen v okolí školky si děti povídaly, zpívaly a poslouchaly poučné příběhy, mnohé si zažily i v praktických činnostech.

Během pobytu na školní zahradě i vycházek po okolí školky děti pomocí lup a mikroskopů zkoumaly živou i neživou přírodu. Navštívily blízké hospodářství, kde si z blízkosti prohlédly domácí i hospodářská zvířata a jejich mláďátka. Při práci viděly přístroj na česání vlny a s němým úžasem pozorovaly přadlenu s kolovrátkem.

Na veterinární klinice viděly, jak probíhá vyšetření zvířecích kamarádů, a také nahlédly na operační sál, kde byl právě v péči veterináře malý pejsek.
Na školní zahradě si užily veselou oslavu Dne Země a vyzbrojeny pracovními rukavicemi, hráběmi a košťaty spolu uklízely nedaleký park.
Do některých částí projektu environmentálního vzdělávání se zapojili i rodiče (přáníčko pro naši Zemi, sběr papíru a plastových víček).
Příjemným zakončením oslav byla návštěva místního zahradnictví, kde děti za získané penízky koupily okrasné rostlinky, které na školní zahradě společně zasadily.

Během dubna si tak děti ve školce prohloubily své poznatky o okolním prostředí, přírodě i ekologii a přitom všem se příjemně bavily.
Jitka Andrlová,
Mateřská škola Pohádka