Na základě grantového schématu pro tento rok se zájemci mohou ucházet o granty z pěti programů – podpora volného času a prevence kriminality mládeže; činnost s mládeží v období školních prázdnin, který je určený zejména organizátorům dětských táborů; kulturní akce a výročí roku; občané třetího věku, který je zaměřený na nabídku akcí pro seniory; a zdravý život občanů, jenž má podpořit zdravý životní styl i zlepšit životní prostředí a informovanost v oblasti ekologie.

Každý žadatel může podat až tři žádosti o grant, přičemž maximální požadovaná částka nesmí přesáhnout sto tisíc korun. Nezbytnou podmínkou je také to, že nejnižší možná spoluúčast žadatele je patnáct procent z celkových nákladů na projekt.

Nejzazší termín podání žádosti je pátek 27. února ve čtrnáct hodin, žádosti podané po tomto datu nebudou posuzovány. Veškeré podklady přijímá podatelna kralupského úřadu, která sídlí na Palackého náměstí číslo 1.