Pro posouzení včasného podání žádosti bude rozhodující datum uvedené na otisku razítka podatelny radnice, nikoli pošty.

Žadatel může podat nejvýš dvě žádosti, u žádné z nich nesmí požadovaná částka přesáhnout sto tisíc korun.

Žadatelé musejí počítat s tím, že jejich podíl na nákladech bude nejméně patnáctiprocentní.