Turnaji předcházel prodej domácích limonád, pečených čajů a sladkostí, které si studenti mohli zakoupit vždy na chodbě o přestávkách. Hlavním cílem nebylo nakrmit co nejvíce žáků, ale vybrat co nejvíce peněz pro nemocné holčičky.

Zatímco vybrané týmy bojovaly o co nejlepší umístění, zbytek studentů byl na přednášce seznámen s prezentací připravenou studenty přírodovědného semináře z třetích ročníků o úskalí nemoci, která dvojčátka postihla.

Čestnými hosty letošního ročníku byli sportovní komentátoři České televize Jiří Rejman a Darina Vymětalíková, kteří si v rámci turnaje zahráli s většinou týmů. Darina Vymětalíková si mimo jiné připravila zajímavou přednášku o své práci hokejové reportérky i volejbalu, kterému se aktivně věnuje. Zaujala množstvím fotografií z nedávného Mistrovství světa v hokeji a Světového poháru v ledním hokeji, který pořádá NHL a v roce 2016 se uskutečnil v Kanadě. Zároveň nesmíme zapomenout na poděkování mělnickému volejbalovému oddílu, který se postaral o ozvučení haly.

Oproti předešlým ročníkům tato akce dostála „mezinárodního" rozměru. Turnaje se totiž účastnily týmy i z jiných škol. S našimi studenty se utkali žáci Integrované střední školy technické a také pražského Gymnázia Jana Palacha.

I přes několik zranění se vítězem stala neporazitelná oktáva. Druhé místo obsadil výběr nižšího gymnázia a třetí skončili žáci sexty.

Na samotný závěr turnaje dorazily již netrpělivě očekávané holčičky s rodiči. Po velmi vřelém přijetí jim byla předána vybraná suma doplněná o milé dárky vyrobené samotnou profesorkou Sekulovou. Celá akce byla zakončena hudebním vystoupením všech studentů a dodala celé akci dojemnou tečku.

ANNA ŠIMONKOVÁ