Finanční částka 53 607 Kč, kterou studenti poctivě vyšlapali na kolech, byla škole předána prostřednictvím Nadace ČEZ a byla použita na modernizaci počítačového vybavení v učebně fyziky (nový počítač s dataprojektorem) a doplnění stávající měřicího systému ISES o nové moduly (padací trubice, ampérmetr, voltmetr, měřič kapacit a ph metr).

ISES je školní experimentální systém, ve kterém jsou jednotlivé měřicí moduly připojené k počítači, který zaznamenává a dále zpracovává naměřené hodnoty. Díky tomu se hodiny fyziky stanou pro studenty zajímavější a přínosnější.

Olga Kloučková a Jana Danišková